Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Hallå där Karin Askelöf, ansvarig för Swedfunds Integrerade Redovisning 2016!

Den 31 mars 2017 publicerade vi vår Integrerade Redovisning 2016 (IR16). Vad innebär en integrerad redovisning för Swedfund? Vad finns det för utmaningar och utvecklingsmöjligheter? Vi samtalar med Karin Askelöf, som är ansvarig för IR16 och har stor kunskap om arbetet bakom redovisningen och den utveckling som det bidrar till internt.

Agenda 2029 – berätta om konceptet, hur tänkte ni, det heter väl Agenda 2030?
Agenda 2030 är världens gemensamma agenda. Det är världens väsentlighetsanalys som vi har kommit överens om och som visar vilka mål vi måste arbeta mot för att skapa ett värdigt liv för alla människor. Swedfund är ett viktigt verktyg som kan bidra till att Agenda 2030 genomförs. Vårt uppdrag är fattigdomsminskning genom investeringar i och utveckling av hållbara företag. Investeringar som vi gjorde för några år sedan levererar redan resultat och bidrar till Agenda 2030, medan de investeringar vi gör idag levererar först senare – tidigast om några år. 2029 är vårt sätt att säga att det är bråttom att agera. Att de långsiktiga målen för hållbar utveckling bara kan uppfyllas om vi gör rätt saker nu. Agendan kräver handlingskraft. Det är här och nu som gäller.

Hur är Swedfunds rapportering uppbyggd och hur påverkar den de interna processerna?
Vår största påverkan sker i våra portföljbolag. En stor del av vår rapportering ägnas därför åt att redovisa tillståndet i vår portfölj och de insatser som Swedfund har gjort under året. Jag tycker att det är ett otroligt roligt och utmanande uppdrag som involverar i princip alla som jobbar på Swedfund. Tillsammans arbetar vi för att förbättra vår rapportering för att se till att vi ligger i framkant och fortsätter utvecklas. Revision på hela redovisningen ställer dessutom höga krav på spårbarhet och informationens riktighet. IR-processen ett strategiskt viktigt verktyg som hjälper oss att utveckla policyer, processer och rutiner. Det är dessutom en viktig temperaturmätare på att den tid vi lägger på våra investeringar ger de resultat vi önskar åstadkomma. Arbetar vi på rätt sätt? Är det något mer vi kan göra? Vad behöver vi stärka? Det är exempel på frågor som IR hjälper oss att adressera.

Vilka är de största utmaningarna med rapporteringen?
En utmaning som vi har är att tillgängligheten på data skiljer sig åt mellan våra gamla innehav, där tillgången till data är mer begränsad, jämfört med de investeringar som vi har beslutat i närtid. Vi jobbar på olika sätt för att utöka dataunderlaget till vår rapportering, så att fler portföljbolag rapporterar på de indikatorer som vi använder när vi mäter resultat inom vår affärsmodells tre fundament – samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Jag tror t.ex. att det arbete som vi gör nu då vi går över till ett webbaserat enkätverktyg kommer att underlätta datainsamlingen och hjälpa oss och även portföljbolagen i arbetet.

En annan utmaning är att det är svårt för oss att i dagsläget ge en bild av hur enskilda portföljbolag utvecklas. Vi tittar på hur vi över tid skulle kunna utveckla rapporteringen för att ge ökad tydlighet vad gäller portföljbolagens utveckling inom samtliga tre fundament.

Varför redovisar Swedfund portföljen på aggregerad nivå? Är det verkligen transparent?
Det finns flera anledningar till att det är så. Ett skäl är att vi gentemot våra partners har förbundit oss avtalsmässigt att inte dela information om ett enskilt innehav, eller att sekretesslagstiftning gör att det inte går. Det kan också vara så att informationen kan vara kurspåverkande för noterade bolag. Eftersom transparensfrågan är väldigt viktig för oss arbetar vi på olika sätt med att beskriva utvecklingen i våra bolag, t.ex. genom fallstudier. I dessa har vi möjlighet att både beskriva den värdeutveckling som sker i bolagen, och vi kan även berätta om de risker som kan finnas i de miljöer där vi investerar och där våra bolag bedriver verksamhet. Vi är också väldigt stolta över att för fjärde året i rad redovisa vår land-för-land rapportering av skatt.

Vad är du extra stolt över i IR16?
Jag är extra stolt över faktabladen som presenterar våra centrala hållbarhetsdimensioner på ett överskådligt sätt. Ambitionen med faktabaladen är att förklara varför en fråga är viktig för oss, hur den kopplar till de globala målen, hur vi har arbetat och hur vi avser att arbeta vidare med frågan framöver. Faktabladen svarar också mot de redovisningsmässiga krav som följer av t.ex. GRI. Jag skulle gärna se att faktabladen utvecklas med konkreta exempel på hur vi arbetar med frågorna i våra portföljbolag.

En viktig del av redovisningen är att beskriva hur vi styr verksamheten i de frågor som är viktiga för oss, inom hållbarhetsområdet men egentligen i allt vi gör. Det kändes viktigt att i IR16 redogöra för hur vi vidareutvecklat och stärkt styrningen inom ett antal områden. Ett exempel är anti-korruptionsområdet med bl.a. en uppdaterad anti-korruptionspolicy. Vi har även tydliggjort vår syn i skattefrågan och hur vi arbetar med frågan internt genom antagande av en skattepolicy. Vidare är en klimatstrategi under framtagande. Vår etiska kompass är i högsta grad levande, den genomsyrar allt vi gör och det är viktigt att löpande utveckla den. Det innebär ett stort arbete som involverar många och är avgörande för att vi ska kunna uppnå de resultat vi eftersträvar.

Jag är också nöjd med att vi i år tagit ett steg till i att utveckla vår syn på risker i portföljen. Det är viktigt att beskriva vilka risker Swedfund tar eftersom en grundläggande del av vårt uppdrag är att ta risk och våga investera för att skapa arbetstillfällen under ibland svåra omständigheter.

Sist men inte minst, integreringen av de globala målen! Målen är otroligt viktiga för oss och sedan ett år tillbaka utgör de en del av vår investeringsanalys. Att i IR16 tydliggöra hur våra resultatindikatorer har direkt koppling till målen kändes angeläget. Att mäta vårt bidrag till Agenda 2030 kommer fortsätta att vara centralt för Swedfund.

Swedfunds VD intervjuas på IWF-bloggen In the Lead

Under International Women’s Forums konferens, IWF World Cornerstone Conference, i Stockholm i förra veckan, deltog Swedfunds VD Anna Ryott i ett uppskattat panelsamtal på temat Solving Problems: Shape Opportunities. Övriga paneldeltagare var Connie Collingsworth, Chief Business Operations Officer vid Bill & Melinda Gates Foundation och Jan Saumweber, Vice President of Responsible Sourcing hos Walmart.

I samband med detta publicerade IWF en intervju på bloggen In the Lead. Läs den här.

En vecka med kvinnor, för kvinnor och för en bättre värld – Ghana Female Leadership Journey

”Who’s in your Tribe? Who’s Tribe are you in?”

”Lördagen den 6 maj satte jag mig på planet mot Accra full av förväntan. Jag visste att jag var på väg mot en vecka tillsammans med kvinnor från hela världen för att diskutera kvinnors tillgång till finansiering, men hade då inte en blekaste aning om att det skulle bli en vecka som skulle ha en så otroligt stor påverkan på mig som den i slutändan hade.

Ghana Female Leadership Journey i maj 2017Jag fick möjlighet att lära känna och arbeta tillsammans med kvinnor från FMO, IFC, Goldman Sachs, KIT, Access Bank Ghana och lokala kvinnliga entreprenörer. Alla med väldigt olika bakgrund, kultur och ursprung. Några av reglerna vi hade att förhålla oss till under veckan var att vara helt närvarande i stunden, att aldrig döma, våga reagera i stunden och inte samla på oss frågor och reflektioner, filtrera bort frågan HUR då den ofta leder till slöseri med energi, prata från JAG och inte från VI eller DOM, att inte försöka övertyda varandra – konsensus är INTE målet, lyssna PÅ RIKTIGT och fokusera på att vara specifik istället för att fastna i att vara realistisk. De här förhållningsreglerna gjorde underverk för vår grupp! Efter bara 2 dagar skapades ett förtroende i gruppen som var på en nivå som jag inte trodde fanns. För mig personligen var det en överväldigande känsla. Samtidigt som jag var otroligt tacksam för att få vara med om den här upplevelsen, gjorde det mig också ledsen att jag aldrig fått vara med om en sådan gruppsammanhållning tidigare. Hur som helst så har jag ju i alla fall nu en ny nivå att sträva efter båda privat och i mitt arbete.

Det stora projektet under veckan var att vi i grupp skulle arbeta fram en pitch till var och en av entreprenörerna som de skulle framföra för Access Banks VD plus två kvinnliga lokala superentreprenörer på torsdagskvällen. De hade blivit utvalda att vara med i programmet då de hade någon enstaka produkt med banken, men hade haft svårt att få finansiering till expansion.

Under veckan arbetade jag i Gladys grupp. Gladys är 38 år gammal och driver en batteributik – Mensuro Motors – med sina tre systrar i ett område i Accra som är det största i landet för handel med bildelar vilket är en väldigt mansdominerad värld! Butiken gick med plus, men det var tydligt att Gladys inte hade detaljkoll på finanserna. Hon hade full koll på att det blev pengar över men inte mycket mer än så. Jag fick möjlighet att besöka butiken tillsammans med vår grupp, en upplevelse jag aldrig kommer glömma. När vi körde in i området, som fullkomligt pulserade av energi, kunde jag bara se män ÖVERALLT. Eftersom Gladys varit så väldig blyg under dagarna vi spenderat tillsammans tänkte jag för mig själv ”hur överlever hon den här miljön? Kommer jag överleva?”. Tre sekunder Ghana Female Leadership Journey i maj 2017efter hon hoppat ur bilen var jag inte orolig längre. Hon fullkomligt ägde gatan. Det var så otroligt tydligt att hon var i sitt element.

Hela veckan hade hon försökt säga till oss att anledningen till att det gick bra för butiken var för att de var kvinnor som drev den och att kunderna då kunde känna sig trygga med kvalité och pris och inte behöva oroa sig för att bli lurade. Jag fick samma svar när jag pratade med hennes kunder och insåg att den här försynta människan jag träffat för ett par dagar sedan visade sig vara något av en ”Battery Queen”, vilket blev hennes smeknamn resten av veckan.

Gladys var väldigt försiktig när hon klev in i gruppen på söndagskvällen, men med stödet hon fick under veckan lyckades hon riva av en helt fantastisk pitch på torsdagskvällen (med lite hjälp av mig som intervjuare). Det var ett av de stoltaste ögonblicken i mitt liv. I sina reflektioner under sista dagen sa Gladys att hon äntligen kunde vara sig själv utifrån och in och samtidigt känna sig självsäker. Det var magiskt att se en sådan utveckling hos en annan individ på så nära håll på så kort tid och det som hände Gladys hände nog faktiskt oss alla fast på olika sätt. Den kraft som kommer fram när kvinnor stöttar kvinnor är något alldeles magiskt och något som jag tror behövs för att vi ska kunna bygga en bättre värld än den vi har idag.

Det jag tar med mig från min vecka i Accra utöver min nya Tribe och den personliga resa jag gjorde är att vi som investerare måste skapa miljöer där vi tillåts tänka utanför boxen. I slutet av veckan var alla investerare och bankanställda enade om att Gladys och de andra entreprenörerna var finansiellt hållbara. Ändå kommer inte någon av dessa kvinnor igenom en kreditprocess hos en bank. Jag tycker att det är tydligt att vi måste våga tänka nytt om vi ska nå de bolag vi tror kan vara med och göra skillnad. Vad gäller kvinnliga företagare så är det redan bevisat att de är bättre på att betala tillbaka, att de gör mer nytta för samhället i stort och att de är mer lojala kunder om de blir behandlade på rätt sätt. Bankerna har allt att vinna på att satsa på detta segment, något jag tror att vi på Swedfund kan vara instrumentella i att få dem att inse.”Ghana Female Leadership Journey i maj 2017

/Sandra Heidmann, Investment Analyst

Afrika – en kontinent med starka kontraster

Swedfunds geografiska investeringsfokus är låginkomstländer, vilket innebär ett starkt fokus på Afrika söder om Sahara. Här redogör vi i korthet för utmaningarna i regionen.

Afrika som kontinent betraktat uppvisar stora skillnader inte bara på regional nivå, utan också mellan länder och inom länder. Den största utmaningen består i att skapa en inkluderande tillväxt. Det globala ekonomiska läget har försämrats och priserna har fallit på många av de råvaror som utgör en stor del av kontinentens export. Ändå uppvisade Afrika som kontinent en tillväxt på i genomsnitt 3,9 procent (BNP). Tillväxten skiljer sig dock mellan regioner (Östafrika: 6,4 procent, Nordafrika: 3,3 procent, södra Afrika 2,2 procent).

Klimatförändringar
Antalet fattiga i världen på grund av klimatförändringar kan bli uppemot 120 miljoner, varav majoriteten kommer att återfinnas i Afrika söder om Sahara. Klimatförändringarna leder till att naturkatastrofer – såväl torka som översvämning – kommer allt tätare och att samhällena inte hinner återhämta sig. Vattenbristen är ett permanent och ökande problem. De senaste åren har torka och missväxt i södra och östra Afrika slagit ut skördarna. Konsekvenserna är bland annat svält och massförflyttningar. Läs mer via länken nedan.

Gisele Mwepu, grundare av Okapi Finance, tilldelades utmärkelsen Årets innovationstalang

GISELE MWEPU, VD och grundare, Okapi Finance tilldelades utmärkelsen Årets innovationstalang på Vinnovas innovationsdag.

Motiveringen löd:
Årets innovationstalang går till Gisele Mwepu som med ett enormt driv och en vilja att förbättra människors liv har skapat Okapi Finance. Okapi har bidragit till att minska det finansiella utanförskapet i fattiga länder genom att ge befolkningen möjlighet att genomföra snabba och trygga finansiella transaktioner och få legitimitet hos banker och finansiella institutioner. Det bidrar till ett tryggt, inkluderande och hållbart finansiellt system i fattiga länder.

Swedfund har via etableringsstödet Swedpartnership finansierat och stött Okapi Finance etablering i Kenya.

Det är Vinnova, WES och Part Stockholm som står bakom utmärkelsen. Läs mer via denna länk, Innovationspris för finansiella lösningar i fattiga länder.