Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

En röst från vårt talangprogram Women4Growth

Swedfund är stolta över att erbjuda sina portföljbolag talangprogrammet #Women4Growth. Ett program för att ge kvinnor möjlighet att uppnå sin fulla potential i sin yrkesroll och därmed stödja en ökning av kvinnliga ledare i organisationer.

Nyligen deltog sjukvårdsleverantören AAR i Kenya i programmet och en av deltagarna har delat sina reflektioner efter att ha deltagit i sin första workshop. Inspirerande och uppmuntrande att se hur programmet nått kärnan av de barriärer många kvinnor upplever i arbetslivet och potentialen för utvecklingen när de kommer upp till ytan.

My name is Florence Kinyanjui, we had an interaction during the Women4Groth training for AAR in Nairobi, Kenya, in the middle of August. I have worked with AAR Healthcare as a Front Office Manager for four years. Here I give some reflections on the first training session.

”I strut in, head high, four-inch heels, skirt just below the knee, handbag clutched on one hand, an expectant heart and an ear to ear smile. I laughed with my colleagues, some I had not seen in months. I joined in the others for breakfast and took my milk and cookies as provided by the hotel. Being a slow eater, I finished last. By the time I got into the conference room, they had all sat down. In clicks, in how they knew each other, how they felt comfortable, the tables seemed full, they seemed happy with the people they sat next to. There seemed to be no extra room for one more in each table. I was confused. My heart sank. I found a space, right at the back and sat there. I played small, I knew I wasn’t small, but I went on with it. My smile faded.

Then someone looked back and called me out ”Hey, you can’t be sitting all alone like that, join us, we have space for one more,” And I smiled and went and joined in, and they all smiled and laughed and pulled a chair for me. From that moment on, I did not know that by the end of the two days training I would know them better than I ever thought I did.

That was my first day experience at the Women4Growth training. I learned that playing small is what we do in our society as women, we want to sit at the back like I did, and look at all the beautiful set tables (all the good jobs, all the possible positions that we could hold, all the laughter we could have), we want to join in, we are qualified to join in (I was invited at the training, I was qualified for it just like everyone else in that room) but we play small. But someone always sees the potential in us.

Another woman in the conference room knew I was qualified, she knew I was at the right place at the right time, and she lifted me up, and moved me to the position where I was supposed to be. After I knew that I was in the right place, learning was easy, I interacted easily, it was easy to give input. I gave my best. All I needed was someone to help me realize that, someone to pull me from my thought, to show me that playing small wasn’t serving me. I was inspired and challenged that if only all of us women did the same in our society, how far grown would we be?

Women4Growth under Swedfund helped me realize my potential. I got to learn about my Talent, my Journey, my Strength as a woman, my Input and how to work on everything that I felt held me back. I learned that I am qualified to be in the Senior Management Team, I am qualified to speak my mind, I am qualified to sit in a table with men and voice my ideas, I am qualified for better opportunities, I am well capable of boosting the society’s economy, I am well able to drive change and create Businesses, to be a leader and now I know what sets my soul on fire! This is what Women4Growth has done for me. Thank you Swedfund!”

– Florence Kinyanjui

Swedfunds Integrerade Redovisning 2018 nominerad till Svenska Designpriset

Vi behöver din hjälp! Vår Integrerade redovisning 2018 har inte bara blivit nominerad till Publishingpriset, utan även till Svenska Designpriset 2019! De nominerade bidragen har röstats fram av en jury, och nu ska allmänheten få säga sitt.

Den 2 september startar omröstningen på www.designpriset.se och pågår i en vecka. Hjälp oss att rösta och sprida så att ännu fler får upp ögonen för vår fina redovisning och alla fantastiska resultat vi uppnår i våra portföljbolag!

Business Forum om hållbarhet

Swedfund deltog i veckan på konferensen Business Forum om hållbarhet. Den arrangerades av UN Global Compact Sweden, International chamber of commerce (ICC) och Svenskt näringsliv. Temat var hållbarhet i internationella affärer och hållbar finansiering. Detta är frågor som är mycket viktiga för oss på Swedfund i arbetet med hållbara finansieringar som skapar goda arbetstillfällen och tillväxt . Under dagen lyftes flera intressanta synvinklar och viktiga budskap, inte minst vikten av näringslivets roll för agenda 2030 och hållbarhet. Inom internationell handel ser man att det lyfts fler och fler krav inom områden som jämställdhet och klimat. Det finns många frihandelsavtal och globaliseringstrender som stödjer hållbar handel, men därtill lyfte flera aktörer att det behövs nationella och multilaterala system för att möta hållbarhetsutmaningar. Ett antal större svenska företag delade med sig om sitt hållbarhetsarbete: Stena, Arvid Nordquist, Max Burger, AstraZeneca. De lyfte flera frågor: skiftet till förnybar energi i sin produktion och transporter, anställda med annan bakgrund än svensk, fair trade, kravställning om tredjepartscertifiering samt nya transportalternativ som sjötransporter istället för lastbil.

/Michelle Voon, Investment Analyst

Synpunkter på Swedfunds reviderade Hållbarhetspolicy?

Nu finns möjligheten att ge synpunkter på vår hållbarhetspolicy. Precis som vi skrev i bloggen nyligen, så genomförde vi i början av november vår intressentdialog kring hållbarhetsfrågor. Bakgrunden är ju att vi som bolag sätter hållbarhetsfrågorna högt och hela tiden måste fråga oss om vi gör rätt prioriteringar och om vi kan vässa våra verktyg ännu mer.

Nu har vi arbetat in synpunkterna från intressentdialogen till ett utkast till ny hållbarhetspolicy. Den uppdaterade policyn speglar våra åtaganden för att respektera mänskliga rättigheter och agera i enlighet med UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dessutom beskriver policyn våra åtaganden för att uppnå jämställdhet, miljö, klimat, affärsetik och sund företagskultur, samt våra hållbarhetskrav i samband med våra investeringar.

Eftersom vi vill verka så transparent som möjligt vill vi gärna ha synpunkter på vår policy. Ni kan läsa utkastet och lämna synpunkter på vår hemsida, ni hittar formuläret på startsidan.

Vi ser fram emot era kommentarer!

/Kristin Sjöblom, Senior Manager ESG Affairs

Samverkan med ambassader för fler hållbara projekt

Under veckan samlas personal från svenska ambassader i utlandet som arbetar med handels- och sverigefrämjande i Stockholm för Handels- och Sverigefrämjandedagarna 2018 (#HSFD2018). Swedfund har fått förmånen att medverka i olika programpunkter. Bland annat medverkade Swedfund och beskrev vad Swedfund Project Accelerator är, och hur instrumentet används för att bidra till att fler hållbara projekt utvecklas.

Temat för diskussionerna var hur Team Sweden på olika sätta kan stötta svenska företag på exportmarknader. Swedfund fick presentera Project Accelerator (Projektacceleratorn), som i grunden är ett instrument för att stötta och driva hållbar projektutveckling och hållbar upphandling.

Bakgrunden är att det finns brist på kapacitet för att arbeta med projektutveckling i tidiga faser. Det leder till att det blir brist på projekt som är ”bankable” och därmed blir det en ännu större brist på projekt som är såväl ”bankable” som hållbara. I förlängningen innebär det att många projekt inom bl.a. infrastruktur inte är så hållbara som de skulle kunna vara. Och många hållbara projekt utvecklas aldrig till att bli ”bankable”. Det innebär många missade möjligheter för hållbar utveckling!

För företag som erbjuder ”hållbara lösningar” är det svårt att vinna upphandlingar när least initial cost är viktigare än total cost of ownership, och när hållbarhetsperspektiv har en underordnad betydelse. Genom att bidra till att fler hållbara projekt utvecklas, så bidrar Projektacceleratorn även till att fler och bättre affärsmöjligheter skapas för företag som erbjuder hållbara lösningar. Den direkta effekten är ökad hållbarhet, den indirekta är affärsmöjligheter för många svenska företag.

Ambassaderna är viktiga i Swedfunds arbete med Projectacceleratorn. De finns på marknaderna, har goda nätverk och kan bidra med att identifiera relevanta behov som kan bli projekt. Men vi jobbar även nära ambassaden under genomförandet av projekt eftersom det i många projekt blir diskussioner på en hög politisk nivå. I de projekt som vi hittills satt igång har vi fantastiska samarbeten med ambassaderna och vi hoppas att kunna jobba med ännu fler ambassader på motsvarande sätt de kommande åren. För Swedfund var det väldigt värdefullt att delta på Handels- och Sverigefrämjardagarna och kunna nå ut till så många ambassader vid ett och samma tillfälle!

Bland de frågor som kom från publiken fanns bl.a. en fråga vad företag och aktörer som främjar svenska företag och export gör för att hantera korruptionsrisker. Frågan är viktig och engagerar. Svaret var att alla aktörer gör sina Due Dilligence och har mekanismer för att minimera riskerna. Men också att företagen, tillsammans med de svenska främjarna, vill konkurrera genom att erbjuda långsiktiga relationer, utbildning och kunskapsöverföring – utöver finansieringslösningar. Men denna fråga är värd att fortsätta diskutera.

/Håkan Dahlfors, Head of Swedfund Project Accelerator