Swedfunds VD intervjuas på IWF-bloggen In the Lead

Under International Women’s Forums konferens, IWF World Cornerstone Conference, i Stockholm i förra veckan, deltog Swedfunds VD Anna Ryott i ett uppskattat panelsamtal på temat Solving Problems: Shape Opportunities. Övriga paneldeltagare …

Afrika – en kontinent med starka kontraster

Swedfunds geografiska investeringsfokus är låginkomstländer, vilket innebär ett starkt fokus på Afrika söder om Sahara. Här redogör vi i korthet för utmaningarna i regionen. Afrika som kontinent betraktat uppvisar stora …

Swedfunds VD i Top1000 funds PRI Edition

Anna Ryott intervjuades inför magasinet Top1000 Funds nummer, med fokus på PRI. Läs artikeln Small is Beautiful for Swedfund, Sweden’s Big ESG Invstor.

Erika Bjerströms bok Det nya Afrika – nu på engelska

Swedfund har tidigare varit med och tagit fram ett läromedel för högstadiet, baserat på SVTs utrikeskorrespondent Erika Bjerströms bok ”Det nya Afrika”. Boken har översatts till engelska och lanseras idag …

Money Matters – Implementing Agenda 2030

Den 2 juni anordnar Dag Hammarskjöld Foundation och UNDP Sweden ett frukostseminarium för att diskutera trender, utmaningar och möjligheter för finansiering av världens nya utvecklingsagenda. Swedfunds VD Anna Ryott ingår i panelen. In …

TBLI CONFERENCE NORDIC 2016

Swedfund är partner till TBLI Conference Nordic 2016 som går av stapeln i Stockholm  20-21 spetember. TBLI is a highly respected convener of responsible investment practitioners and thought leaders, world-wide. …

Förbättrad bolagsstyrning för hållbar tillväxt

Den 6-7 april deltar Swedfund tillsammans med 34 andra DFI:er i den 10:e upplagan av DFI Corporate Governance Meeting i Paris, ett nätverksmöte för hållbar bolagsstyrning. The Corporate Governance Development …

Läsvärd artikel Av Peter Alestig i SvD idag

Skatteintäkter skapar förutsättningar för länder att själva bygga upp de strukturer för viktiga samhällsfunktioner som lägger grunden för en hållbar utveckling. Läs Peter Alestigs artikel Världens fattiga vinnare när skatteflykt avslöjas …

Ordförandebyte i Swedfund

Den statliga utvecklingsfinansiären Swedfunds ordförande Claes Ekström har avböjt omval inför kommande bolagsstämma. Till ny ordförande föreslås Göran Barsby, som är senior partner på riskkapitalbolaget CapMan. Claes Ekström har varit …