Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter

I november 2015 hölls den senaste intressentdialogen mellan Swedfund och civilsamhället. För oss har dialogmötena en stor betydelse i vår ambition att skapa verklig skillnad i de företag och miljöer …

Hotellprojekt i kamp mot fattigdomen

Utvecklingsfinansiären Swedfunds investering Radisson Blu Hotel Nairobi Upper Hill, har fått miljöcertifieringen “Green Key” i samband med hotellets invigning idag den 22 januari. ”Hotellinvesteringar har en viktig roll i jobbskapande …

Swedfunds samarbete med civilsamhället är viktigt

Swedfunds samarbete med civilsamhället är viktigt i det fortsatta arbetet med att utrota fattigdom. Läs anteckningarna från en av årets intressentdialoger. Mötesanteckningar Intressentdialog Swedfund 2015

Sierra Leone, ebola-fritt sen d 7 november!

Sierra Leone förklarades ebola-fritt den 7 november. Självklart väcker det många känslor så ta en titt på den här livsbejakande videon: https://www.youtube.com/watch?v=YRhXoLjHruM&list=PLLg2XJS4hYN2Cf5DB9tLqL6pxINRwCCml

Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

För två veckor sedan antogs FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Den privata sektorn har en nyckelroll att spela för att målen ska nås. Nu gör ett tjugotal svenska …

Swedfund vinnare när Ethical Corporation utsåg “bästa integrerade redovisning”

Press Release: Winners of the 6th Annual http://www.ethicalcorp.com/communications-reporting/press-release-winners-6th-annual-responsible-business-awards-announced Press Release: Winners of the 6th Annual Responsible Business Awards announced at ceremony in London | Ethical Corporation BEST INTEGRATED REPORT Nominees: …

Kapitaltillskott till Swedfund i budgetpropositionen!

http://www.regeringen.se/contentassets/49618bcb4fd94b6081d9696f55bc7f8d/utgiftsomrade-7-internationellt-bistand.pdf Kapitaltillskott till Swedfund International AB Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2016 besluta om kapitaltillskott på högst 400 000 000 kronor till Swedfund International AB. Skälen för regeringens förslag: …

Swedfund får 400 mkr i kapitaltillskott

Inom ramen för den ordinarie biståndsbudgeten ges Swedfund ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor som möjliggör fler miljö- och klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Läs hela pressmeddelandet från Regeringskansliet http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/regeringen-investerar-for-klimatet/

Swedfunds hållbarhetspolicy – en policy som håller

Under det senaste styrelsemötet antogs vår reviderade hållbarhetspolicy, Swedfund’s Policy for Sustainable Development. Anledningen till att uppdatera policyn var framför allt för att bättre fånga upp de krav Swedfund vill ställa på …

Swedfund investerar i finansiella tjänster

Swedfund investerar 63 miljoner kronor i Apis Growth Fund, som är inriktad på företag inom finansiella tjänster i tillväxtmarknader i Afrika och Asien. Swedfund deltar i den första investeringsrundan i …

Webbplats om hållbart företagande

För varje jobb som Swedfund skapar genereras sju till 25 nya arbetstillfällen. Vi har lanserat en webbplats om hållbart företagande och effekten av våra investeringar. Här får du snabb och fördjupad …