Swedfunds hållbarhetspolicy – en policy som håller

Under det senaste styrelsemötet antogs vår reviderade hållbarhetspolicy, Swedfund’s Policy for Sustainable Development. Anledningen till att uppdatera policyn var framför allt för att bättre fånga upp de krav Swedfund vill ställa på Finansiella Institutioner samt att anpassa de krav Swedpartnership ställer på sina låntagare i relation till avskrivningslånets tillämpning och tidsomfattning.

Den nya policyns främsta bidrag är att tydliggöra – för interna och externa intressenter och samarbetspartners – våra åtaganden och vår förväntan på samarbetspartners avseende hållbarhetsfrågor.

Swedfund’s Policy for Sustainable Development

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7 − 1 =

*