Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter

Swedfund Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter november 2015

I november 2015 hölls den senaste intressentdialogen mellan Swedfund och civilsamhället. För oss har dialogmötena en stor betydelse i vår ambition att skapa verklig skillnad i de företag och miljöer vi verkar.

Denna gång var fokus för mötet Mänskliga Rättigheter, att få en djupare förståelse och ett utbyte av våra respektive verksamheter, dilemman och avväganden. Swedfund vill lyssna till organisationernas respons på vår verksamhet, med särskilt fokus på Mänskliga Rättigheter, för att ta emot förslag på hur vi kan bli ännu bättre i vårt arbete att driva dessa viktiga frågor framöver.

Under detta möte deltog representanter från LO, Swedwatch, Forum Syd, Union to Union, Diakonia och från Svenska kyrkans internationella arbete.

Läs gärna minnesanteckningarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − 8 =

*