Mötesanteckningar från Intressentdialog med fokus på Klimat

Swedfund står i begrepp att ta fram en klimatstrategi som ska genomsyra hela vår verksamhet, befintliga investeringar samt nya investeringar. I mars deltog Fores, Kvinna till kvinna, Naturskyddsföreningen, SIWI och WWF i en intressentdialog för att diskutera och ge synpunkter på form och innehåll.

Anteckningarna från intressentdialogen kan läsas här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton + fyra =

*