Förbättrad bolagsstyrning för hållbar tillväxt

Swedfund-DFI-Corp-governance-meetingDen 6-7 april deltar Swedfund tillsammans med 34 andra DFI:er i den 10:e upplagan av DFI Corporate Governance Meeting i Paris, ett nätverksmöte för hållbar bolagsstyrning.

The Corporate Governance Development Framework är en gemensam plattform som tagits fram av DFI:erna och IFC för att utvärdera riskerna och förbättra förvaltningspraxis i portföljbolagen. Varje år anordnas en konferens för att utvärdera den praktiska tillämpningen av ramverket och för att förbättra gemensamma åtaganden, riktlinjer och verktyg för bolagsstyrning.

Teman för årets möte är att visa hur god bolagsstyrning förbättrar företags resultat; att undersöka finansiella institutioners roll i att aktivt stödja sina portföljbolag; samt att belysa mervärdet av en jämlik könsfördelning i styrande organ. Mötet fokuserar därför på erfarenhetsutbyte inom tre områden:

  • Geografi: Erfarenhetsutbyte av olika metoder för bolagsstyrning, med exempel från flera afrikanska länder. Sessionen inkluderar även perspektiv från afrikanska företag, konsulter, experter och finansiella institutioner.
  • Teknisk inriktning: Erfarenhetsutbyte av bolagsstyrning. Hur gör DFI:er och hur gör private equity-fonder för att förbättra bolagsstyrningen in sina investeringar? Vilka metoder, strategier och verktyg finns för att minska risker och öka värdet på investeringsobjekt? Hur kan man utveckla partnerskap, allianser och gemensamma ansträngningar mellan olika investerare?
  • Genderfokus: Kvinnors bidrag i styrelsearbetet. Denna session behandlar mervärdet av jämn könsfördelning i styrande organ, såsom korrelationen mellan närvaro av kvinnor i styrelsen och lönsamhet. Under sessionen ska DFI:ernas gemensamma metoder för att påverka styrelsesammansättningen diskuteras. Både män och kvinnor berättar om sina erfarenheter från styrande positioner.

Läs sammanställningen från 10th DFI Meeting on Corporate Governance
“Corporate Governance: Improving Business Cultures for Sustainable Growth”
.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio − 5 =

*