Nätverk som utvecklar

En av de mest givande aspekterna av mitt uppdrag som VD på Swedfund är alla de personer och organisationer jag har förmånen att träffa. Just de senaste två veckorna har innehållit flera väldigt bra möten som jag gärna vill berätta om för att beskriva hur jag jobbar i mina och Swedfunds nätverk.

Förra tisdagen genomförde vi vår intressentdialog kring hållbarhetsfrågor. Bakgrunden är ju att vi som bolag sätter hållbarhetsfrågorna högt och hela tiden måste fråga oss om vi gör rätt prioriteringar och om vi kan vässa våra verktyg ännu mer. Frågan är extra aktuell eftersom vi har inlett ett arbete med att uppdatera vår hållbarhetspolicy. Jag uppskattade det öppna och konstruktiva klimatet med flera relevanta inspel till hur vi kan utveckla hur vi jobbar med väsentliga hållbarhetsfrågor kopplat till vår investeringar. Nu återstår det svåra arbetet, att försöka arbeta in inspelen i vår policy och genomföra dem i praktiken.

Veckan innan var jag och vår vice styrelseordförande Björn Börjesson i London och träffade de andra europeiska utvecklingsfinansiärerna. Agendan var fullmatad och vi diskuterade bland annat hur vi olika finansiärer mäter och hanterar impact, vi diskuterade synen på transparensen i rapporteringen och vi pratade om rollen för utvecklingsfinansiärer i postkonfliktländer

Jag också också haft mitt andra möte i den rådgivande styrelsen för Stockholm Sustainable Finance Centre. Centret vill stödja finansiella aktörer att omfördela kapital så att FN:s globala hållbarhetsagenda och målen i Parisavtalet kan realiseras. Konkret ska det ske genom att driva en debatt som förhoppningsvis blir mer och mer global. Men styrelsen arbetar också med att besluta om ett antal forskningsprojekt i denna anda. I styrelsen ingår flera representanter från den svenska finans- och försäkringsbranschen, däribland VD:arna för Alecta, Swedbank Robur och Folksam.

Ett annat möte var i Ruter Dam. Det är ett chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga ledare som jag varit med i under flera år. Det är ett givande nätverk där jag också kan berätta om det arbete vi gör för att investera i kvinnligt företagande runt om i världen.

Slutligen, sist men inte minst fick jag i torsdags möjlighet att äta lunch med representanter för Gapminder. Det är ju den stiftelse som Hans Rosling grundade och som förvaltar hans pedagogiska arv. Gapminders vision är ”att göra världen mer begriplig” genom att berätta om de framsteg världen gör och har gjort. Vi på Swedfund och Gapminder har många beröringspunkter och det kändes väldigt roligt att få ett tillfälle att zooma ut och reflektera kring de framsteg som världen faktiskt har gjort och fundera på hur vi kan arbeta tillsammans med Gapminder.

Alla de möten jag genomför är viktiga delar för att tillsammans med olika intressenter hitta fler verktyg för att genomföra hållbara investeringar som skapar goda arbetstillfällen och tillväxt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

6 − fyra =

*