Några reflektioner från inspirerande dagar med Gender Finance Collaborative

Swedfund har under flera år arbetat för att öka kvinnors ekonomiska egenmakt. Vi gör det både på strategisk och operativ nivå, men framförallt så genomför vi gendersmarta investeringar.

Tillsammans med Investment Manager Peter som är en av Swedfund’s Gender Champions, deltog jag i ett två dagar långt möte hos vår tyska motsvarighet, DEG inom ramen för Gender Finance Collaborative. Michelle som är ansvarig för gender på Swedfund hade inte möjlighet att delta eftersom hon tillsammans med vår kollega Ann-Caroline just nu genomför Swedfund’s talangprogram Women4Growth vid en av våra sjukhusinvesteringar i Nairobi, Kenya. Jag tycker att veckans insatser är bra exempel på det djupa och breda engagemang som vi på Swedfund har inom jämställdhetsarbete.

Grunden för Gender Finance Collaborative lades för två år sedan av den brittiska utvecklingsfinansiären CDC och idag är de 15 europeiska utvecklingsfinansiärerna medlemmar tillsammans med motsvarigheter från Kanada, USA och den europeiska investeringsbanken EIB. Samarbetet baseras på en gemensam övertygelse om att utvecklingsfinansiärerna kan agera katalytiskt genom att rikta investeringar avsedda att öka kvinnors ekonomiska egenmakt. Det handlar dels om kvinnans viktiga roll för att nå målet om en inkluderande tillväxt och en hållbar utveckling, dels om att jämställda företag presterar bättre – både finansiellt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Lång väg kvar…

Vi har en hel del arbete kvar innan vi når FN:s jämställdhetsmål (SDG 5). Globalt är endast 34 % av alla chefer kvinnor, färre än 30 % av kvinnliga entreprenörer får tillgång till lån för att växa eller starta företag och inkomstgapet mellan män och kvinnor är 37 %. Swedfund’s geografiska fokus är Afrika, och där är endast 5 % kvinnor i chefspositioner, och på ledande positioner är endast 29 % kvinnor.

Under de senaste två åren har jag fått möjlighet att delta i styrgruppen, som leder det strategiska prioriteringsarbetet för samarbetet. Tillsammans med alla utvecklingsfinansiärer som ingår har vi skapat en plattform för dialog och samarbete kring frågor som rör gendersmarta investeringar. En viktig hörnsten är den gemensamma syn på gendersmarta investeringar som utvecklats och undertecknats av vår VD Maria tillsammans med övriga VD:ar för de olika medlemsorganisationerna. Ett antal arbetsgrupper har etablerats där frågor som harmonisering av data, verktyg och utbildning, ledarskap och gott styre diskuteras. Men den kanske viktigaste gruppen är den där investerare träffas för att utveckla samarbetet kring investeringar som gynnar kvinnor i utvecklingsländer.

…men det rör på sig

Otroligt mycket har hänt sedan Gender Finance Collaborative startade. En av de kanske viktigaste frågorna på mötet var hur vi bäst säkerställer synergier framöver och undviker att utveckla parallella strukturer som hanterar liknande frågor. Vi ska inte dubblera, vi ska strukturera och använda våra resurser på ett sätt som bidrar till att vi kommer framåt snabbt och effektivt. Avslutningsvis, var det extra roligt att lyssna till en av våra DFI-kollegor som berättade för gruppen om ett möte hon deltagit i och hur hon då av en händelse kommit i kontakt med Swedfund’s talangprogram Women4Growth.  Hon inledde med att be alla att sluta ögonen och föreställa sig att de sitter i en stor konferenssal på Hotel Upper Hill i Nairobi tillsammans med i huvudsak kostymklädda deltagare. En kvinna som deltagit i Women4Growth har spontant bjudits in för att berätta om programmet och vilken betydelse det har haft för henne som person, kvinna och kollega. När hon avslutade sin berättelse var det flera av åhörarna som diskret torkade en tår ur ögonvrån. Andra som kände sig upprymda. Men framförallt en kvardröjande, nästan högtidlig känsla i rummet av att det vi gör påverkar människor och att vi om än i liten skala lämnar ett viktigt bidrag till förändring!

/Karin Kronhöffer, Director Strategy and Communication

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × två =

*