Samverkan med ambassader för fler hållbara projekt

Under veckan samlas personal från svenska ambassader i utlandet som arbetar med handels- och sverigefrämjande i Stockholm för Handels- och Sverigefrämjandedagarna 2018 (#HSFD2018). Swedfund har fått förmånen att medverka i olika programpunkter. Bland annat medverkade Swedfund och beskrev vad Swedfund Project Accelerator är, och hur instrumentet används för att bidra till att fler hållbara projekt utvecklas.

Temat för diskussionerna var hur Team Sweden på olika sätta kan stötta svenska företag på exportmarknader. Swedfund fick presentera Project Accelerator (Projektacceleratorn), som i grunden är ett instrument för att stötta och driva hållbar projektutveckling och hållbar upphandling.

Bakgrunden är att det finns brist på kapacitet för att arbeta med projektutveckling i tidiga faser. Det leder till att det blir brist på projekt som är ”bankable” och därmed blir det en ännu större brist på projekt som är såväl ”bankable” som hållbara. I förlängningen innebär det att många projekt inom bl.a. infrastruktur inte är så hållbara som de skulle kunna vara. Och många hållbara projekt utvecklas aldrig till att bli ”bankable”. Det innebär många missade möjligheter för hållbar utveckling!

För företag som erbjuder ”hållbara lösningar” är det svårt att vinna upphandlingar när least initial cost är viktigare än total cost of ownership, och när hållbarhetsperspektiv har en underordnad betydelse. Genom att bidra till att fler hållbara projekt utvecklas, så bidrar Projektacceleratorn även till att fler och bättre affärsmöjligheter skapas för företag som erbjuder hållbara lösningar. Den direkta effekten är ökad hållbarhet, den indirekta är affärsmöjligheter för många svenska företag.

Ambassaderna är viktiga i Swedfunds arbete med Projectacceleratorn. De finns på marknaderna, har goda nätverk och kan bidra med att identifiera relevanta behov som kan bli projekt. Men vi jobbar även nära ambassaden under genomförandet av projekt eftersom det i många projekt blir diskussioner på en hög politisk nivå. I de projekt som vi hittills satt igång har vi fantastiska samarbeten med ambassaderna och vi hoppas att kunna jobba med ännu fler ambassader på motsvarande sätt de kommande åren. För Swedfund var det väldigt värdefullt att delta på Handels- och Sverigefrämjardagarna och kunna nå ut till så många ambassader vid ett och samma tillfälle!

Bland de frågor som kom från publiken fanns bl.a. en fråga vad företag och aktörer som främjar svenska företag och export gör för att hantera korruptionsrisker. Frågan är viktig och engagerar. Svaret var att alla aktörer gör sina Due Dilligence och har mekanismer för att minimera riskerna. Men också att företagen, tillsammans med de svenska främjarna, vill konkurrera genom att erbjuda långsiktiga relationer, utbildning och kunskapsöverföring – utöver finansieringslösningar. Men denna fråga är värd att fortsätta diskutera.

/Håkan Dahlfors, Head of Swedfund Project Accelerator

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 5 =

*