Synpunkter på Swedfunds reviderade Hållbarhetspolicy?

Nu finns möjligheten att ge synpunkter på vår hållbarhetspolicy. Precis som vi skrev i bloggen nyligen, så genomförde vi i början av november vår intressentdialog kring hållbarhetsfrågor. Bakgrunden är ju att vi som bolag sätter hållbarhetsfrågorna högt och hela tiden måste fråga oss om vi gör rätt prioriteringar och om vi kan vässa våra verktyg ännu mer.

Nu har vi arbetat in synpunkterna från intressentdialogen till ett utkast till ny hållbarhetspolicy. Den uppdaterade policyn speglar våra åtaganden för att respektera mänskliga rättigheter och agera i enlighet med UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dessutom beskriver policyn våra åtaganden för att uppnå jämställdhet, miljö, klimat, affärsetik och sund företagskultur, samt våra hållbarhetskrav i samband med våra investeringar.

Eftersom vi vill verka så transparent som möjligt vill vi gärna ha synpunkter på vår policy. Ni kan läsa utkastet och lämna synpunkter på vår hemsida, ni hittar formuläret på startsidan.

Vi ser fram emot era kommentarer!

/Kristin Sjöblom, Senior Manager ESG Affairs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × fem =

*