Öka jobbskapandet för att minska fattigdomen

Idag den 17 oktober är det den internationella dagen för utrotande av fattigdom. Det är också fattigdomsbekämpning och att avskaffa all form av fattigdom överallt, som FN lyfter som mål nummer ett bland de 17 globala målen. Det är ett tufft mål att nå, men det finns inga alternativ. Fattigdom innebär inte bara ekonomisk utsatthet. Det betyder också brist på frihet och makt, inflytande och hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

En historisk tillbakablick visar att utvecklingen globalt har gjort stora framsteg. I början av 1800-talet levde omkring 90 procent av jordens befolkning i vad vi idag definierar som extrem fattigdom. Idag är det bara runt 10 procent. Sedan 1960 har medellivslängden på global nivå ökat med 20 år, barnadödligheten har sjunkit från 18 procent till under 5 procent och inkomsterna i genomsnitt per person, har nästan tredubblats. De målsättningar som världen strävade mot fram till 2015, de så kallade millenniemålen, sågs som mycket ambitiösa när de antogs. Men faktum är att flera uppnåddes. Målet att halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom nåddes fem år före utsatt tid. Även målet att halvera andelen människor utan vatten nåddes, liksom målet att lika många flickor som pojkar ska börja i skolan.

Men fortfarande är det en lång bit kvar. FN:s utvecklingsprogram UNDP publicerar årligen ett ”Multidimensional Poverty Index” (MPI), som mäter fattigdom ur flera olika dimensioner, däribland hälsa, utbildning och levnadsstandard. Enligt de senaste siffrorna lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom, hälften av dessa är barn. Afrika söder om Sahara, har den högsta andelen fattiga, motsvarande 58 procent.

Tillsammans med andra utvecklingsfinansiärer har Swedfund en avgörande roll i att bidra till att skapa fler hållbara företag i världens fattigaste länder. Fattiga länder har behov av investeringar för att genom företagande skapa anständiga arbetstillfällen. Det finns många entreprenörer och mikroföretag på den afrikanska kontinenten. Samtidigt är behovet av fler arbetstillfällen stort.

Nu är det hög tid att öka takten på jobbskapandet i världens fattigaste länder, eftersom det är så vi ser att människor bäst kan lyfta sig ur fattigdom. Att också sysselsätta kvinnor är centralt för att nå målet om att utrota fattigdomen och skapa en inkluderande tillväxt. Därför vill vi stärka kvinnors egenmakt och ekonomiska situation. Mer jämställda bolag är också mer lönsamma och hållbara bolag. När kvinnor deltar i ekonomin och får mer resurser minskar dessutom fattigdomen. Kvinnor använder upp till 90 procent av sin lön till att lyfta familjen ur fattigdom. Motsvarande summa för män är 40 procent. De investerar också i högre grad i utbildning för sig själv och för barnen.

Vi och övriga utvecklingsfinansiärer gör skillnad. Ett exempel är bolaget Kinyeti i Sydsudans huvudstad Juba, som Swedfund investerat i. Just Sydsudan är ett av de nio länder i världen där över 90 procent lever i fattigdom. Vår investering i bolaget Kinyeti gör att lån kan ges till lokala företag inom olika sektorer i allt från sjukvård och hotell till reservdelar för motorcyklar. Genom utlåningsverksamheten bidrar bolaget till att det skapas förutsättningar för de internationella organisationerna att verka i Sydsudan samtidigt som det skapas arbetstillfällen för sydsudaneserna i en av världens mest underutvecklade ekonomier.

Våra investeringar och hur vi skapar värde i dessa investeringar lägger grunden för livskraftiga företag i de länder och regioner som behöver det allra mest. Vårt engagemang gör att också andra, privata aktörer vågar satsa. Eftersom nio av tio jobb skapas i den privata sektorn och varje nytt jobb tar åtminstone fem människor ur fattigdom, bidrar investeringar i företag till mycket mer än det som investeras. Det ger konkret resultat som bidrar till ekvation 2030 och som bidrar till att accelerera genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål.

/Maria Håkansson, VD 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

16 + två =

*