Dramaserie om bistånd

I dagarna har en dansk TV-serie börjat sändas på SVT. Den finns också på SVT Play. Det är en dramaserie med många skickliga skådespelare och baseras på en bok som heter ”Liberty”. Den handlar om danska och svenska biståndsarbetare i 1980-talets Afrika. I grunden är det en berättelse om biståndsarbetare i en tillvaro kantad av sex, alkohol, droger och utnyttjande av lokalbefolkningen. Det är med andra ord ingen vacker bild av biståndsarbetet som målas upp. Både danska biståndsorganet Danida och Swedfund omnämns i programmet i sammanhang där medel missbrukas.

Det är självklart omöjligt att förhålla sig till en dramaserie baserad på fiktiva case, men jag vill ändå passa på att berätta om vårt arbete som det ser ut idag.

Vi har under många år arbetat med ansvarsfulla och hållbara investeringar och baserat på vår långa erfarenhet införde vi successivt en ny modell för detta 2013-2014. Den affärsmodell vi arbetar med idag vilar på tre pelare: Samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Till varje pelare är indikatorer kopplade som vi bedömer inför, under och i samband med att vi lämnar en investering. Under Samhällsutveckling mäter vi antal jobb som vi bidragit till att skapa, skatteintäkter som genererats i landet, andel kvinnor som arbetar i investeringen samt CO2 avtryck (nytt för i år). Under hållbarhet tittar vi på att investeringen efterlever ILO:s kärnkonventioner och tilläggsprotokoll, att miljöledningssystem finns på plats och att det finns ett antikorruptionssystem. Under finansiell bärkraft mäter vi bl.a. bolagens tillväxt och avkastning.

Inför att vi beslutar om en investering bedömer vi investeringen utifrån våra tre pelare, samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Innan investeringen utarbetar vi en ESGAP (Environmental Social Governance Action Plan) med fastställda tidpunkter för då brister i samband med att vi går in i investeringen ska ha åtgärdats. ESGAP utgör en del av investeringsavtalet med de nya bolag vi har i våra portfölj. Det hjälper oss att påverka bolagen i rätt riktning. Vi påverkar genom att följa upp handlingsplanen (ESGAP) genom dialog med bolaget, i styrelsearbetet (när vi har en styrelseplats) samt genom bolagets årliga egendeklaration och vår återkoppling avseende denna. Vi har dessutom möjlighet att genomföra regelbundna platsbesök och/eller interna revisioner och tredjepartsrevisioner som en del av arbetet inom ESG-området. Swedfunds egen personal styrs dessutom av vår uppförandekod, som beskriver bland annat hur vi uppträder som affärspartner, arbetsgivare/arbetstagare och samhällsaktör.

Utan att avslöja för mycket av handlingen i TV-serien Liberty, så kan jag säga att om den typen av missförhållanden uppmärksammats idag så hoppas jag att visselblåsare hade hört av sig direkt till oss, istället för att ta till mer drastiska metoder.

Med detta sagt, jag tycker det är bra att biståndet och utvecklingsfinansiering granskas och belyses ur olika aspekter, både i media och i kulturen. Kanske du får frågor om oss och vårt sätt att jobba? Maila direkt till oss, så ska vi försöka svara på era frågor.

/Maria Håkansson, VD
e-post: info(at)swedfund.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton + 14 =

*