Business Forum om hållbarhet

Swedfund deltog i veckan på konferensen Business Forum om hållbarhet. Den arrangerades av UN Global Compact Sweden, International chamber of commerce (ICC) och Svenskt näringsliv. Temat var hållbarhet i internationella affärer och hållbar finansiering. Detta är frågor som är mycket viktiga för oss på Swedfund i arbetet med hållbara finansieringar som skapar goda arbetstillfällen och tillväxt . Under dagen lyftes flera intressanta synvinklar och viktiga budskap, inte minst vikten av näringslivets roll för agenda 2030 och hållbarhet. Inom internationell handel ser man att det lyfts fler och fler krav inom områden som jämställdhet och klimat. Det finns många frihandelsavtal och globaliseringstrender som stödjer hållbar handel, men därtill lyfte flera aktörer att det behövs nationella och multilaterala system för att möta hållbarhetsutmaningar. Ett antal större svenska företag delade med sig om sitt hållbarhetsarbete: Stena, Arvid Nordquist, Max Burger, AstraZeneca. De lyfte flera frågor: skiftet till förnybar energi i sin produktion och transporter, anställda med annan bakgrund än svensk, fair trade, kravställning om tredjepartscertifiering samt nya transportalternativ som sjötransporter istället för lastbil.

/Michelle Voon, Investment Analyst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 5 =

*