Markus berättar: Så har vi jobbat med TA-medel under 2020

Markus Forster

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund har ett strategiskt verktyg som används för att stärka utvecklingsresultaten i portföljbolagen. Det heter Medel för teknisk assistans och är en extra resurs med pengar som ger oss möjlighet att gå in och stötta bolag inom samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Under året som gått har Swedfund givit stöd till närmare 30 projekt till ett värde av ca. 25 MSEK.

Markus Forster, ansvarig för TA på Swedfund – berätta hur TA-medel har använts just under coronapandemin?

– Under 2020 har vi använt TA-medel för att stärka förutsättningarna för hälsosamma och säkra miljöer givet covid-19 t ex genom stöd med inköp av personlig skyddsutrustning och patientslussar till våra investeringar inom hälsosektorn. Totalt har vi gett denna typ av stöd till ett 40-tal kliniker och sjukhus i Ghana, Liberia, Etiopien, Kenya, Uganda, Tanzania, Nigeria, Madagaskar och Indien. Detta har varit ett konkret och akut stöd som vi har kunnat erbjuda nu under coronapandemin. Och pandemin lär dessvärre fortsätta, men det är glädjande att se att våra TA-insatser bidragit till att klinikerna och sjukhusen klarat sig bättre genom t ex säkrare miljöer för både patienter och anställda samt återhämtad patienttillströmning och därav mer ekonomisk stabilitet.

Är det bara hälsosektorn som har fått stöd?

– Nejdå, under året har vi också fortsatt arbeta som vanligt med andra typer av TA- stöd till våra portföljbolag, exempelvis i form av utveckling av miljö- och sociala ledningssystem, kapacitetshöjande utbildningsinsatser inom t ex kvalité, hälsa och säkerhet och jämställdhet samt hållbar elektrifiering av kliniker på landsbygden i Kenya.

Under 2020 har vi också haft ett särskilt fokus på att förstärka våra fondinvesteringars arbete med mänskliga rättigheter (MR) och vi har jobbat vidare med våra klimatinsatser genom exempelvis utveckling av en metod för utvärdering av anpassning till Parisavtalet för Swedfunds portfölj. Vi arbetar vidare med TA-insatser som fokuserar på klimat, mänskliga rättigheter, jämställdhet och utvecklingseffekter mm under 2021.

Swedfund har under året också samarbetat med andra europeiska utvecklingsfinansiärer för att koordinera detta arbete bl a genom att ta fram gemensamma principer för covid-19-relaterat TA-stöd.

På Swedfunds webbplats kan man läsa mer om medel för Teknisk Assistans och de europeiska principerna. www.swedfund.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − 12 =

*