Swedfund paneldeltagare när WEO 2017 presenterades

Gunilla Nilsson deltar i panel om WEO 2017

Gunilla Nilsson deltar i panel om WEO 2017

Internationella energibyråns (IEA) exekutivdirektör Fatih Birol presenterade den årliga rapporten World Energy Outlook (WEO) 2017 och Energy Access Outlook 2017 – From Poverty to Prosperity i förra veckan, under samordnings- och energiminister Ibrahim Baylans värdskap. Swedfunds Gunilla Nilsson var en av paneldeltagarna.

WEO innehåller statistik och analyser av energiläget i världen. I årets rapport fördjupar man sig bl.a. i energiförsörjning ur ett globalt perspektiv, det globala hållbara utvecklingsmålet om energi (SDG7) och kopplingarna mellan energi och andra SDGer, som jämställdhet, klimat och hälsa. I specialrapporten lyfts möjliga tillvägagångssätt för att göra elektricitet tillgänglig för alla, med fokus på den afrikanska kontinenten.

Under seminariet deltog Ibrahim Baylan och Faith Birol i ett panelsamtal tillsammans med Anders Arvidsson från Sida, Emilio Guzman från H&M, Lena Neij från Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet och Gunilla Nilsson.

– Hållbar energi driver finansiell tillväxt framför allt i utvecklingsländerna. Mot bakgrund av behoven, men också möjligheterna, är långsiktiga investeringar från den privata sektorn oumbärliga för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål om energi, sa Gunilla Nilsson, investerare på Swedfund.

Lär mer på Regeringens hemsida, Globala energiläget vittnar om stora paradigmskiften

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 2 =

*