På styrelsemöte i Sydsudan, ett land hårt märkt av fattigdom och inbördeskrig

Jag är på väg till styrelsemöte i bolaget Kinyeti i Sydsudans huvudstad Juba. Bolaget ger lån till lokala företag inom olika sektorer som spänner över hela skalan från sjukvård och hotell till reservdelar för motorcyklar.

Juba har sitt ursprung i en belgisk gränspostering i det som var Lado Enklaven runt förra sekelskiftet. Leopold II av Belgien hade i en överenskommelse med England bytt till sig området på livstid för att få förbindelse med Nilen från dåvarande Fristaten Kongo.

Vi passerar Nilen vid inflygningen till flygplatsen. För hundra år sedan dominerades området av stora elefanthjordar på upp mot 2 000 djur. Elefanterna har för länge sedan försvunnit och Sydsudan präglas idag av fattigdom, interna väpnade konflikter och biståndsorganisationernas närvaro.

När man kliver av planet känns det som att befinna sig i en krigszon. Flygplatsen domineras av transportplan och helikoptrar. Terminalen utgörs av ett nödtorftigt uppsatt tält. Hela området ger ett kaosartat intryck.

I Juba blir man ständigt påmind om det spända och labila säkerhetsläget. Muren runt presidentpalatset bär tydliga spår av eldstrider med mängder av kulhål. Så fort det blir mörkt upprättas vägspärrar. Biståndsorganisationerna har utfärdat utegångsförbud efter kl 19:00 för sin personal.

Jag och min kollega från Norfund är i Juba i tre dagar. Förutom styrelsemötet hinner vi med ett drygt 10-tal möten med lokala affärspartners. Största delen av bolagen levererar tjänster till biståndsorganisationerna. Några är dock inriktade på lokala behov inom t ex sjukvård. Genom utlåningsverksamheten bidrar vårt bolag Kinyeti till att det skapas förutsättningar för de internationella organisationerna att verka i Sydsudan samtidigt som det skapas arbetstillfällen för sydsudaneserna i en av världens mest underutvecklade ekonomier.

Trots den närmast suggestiva miljön känner vi oss aldrig hotade. Det ambitiösa programmet med många bra möten kunde genomföras helt enligt planerna och utan incidenter.

/Henrik Dagel, Director Special Operations

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

17 − åtta =

*