Styrelseresa till Ghana

Under några dagar i början av denna vecka har jag tillsammans med Swedfunds styrelse besökt Ghana.

Vi genomför en styrelseresa varje år och syftet är att besöka ett strategiskt viktigt land, där vi som bolag inte har så stor närvaro, men där vi ser goda utvecklingsmöjligheter. Syftet är att på plats träffa delar av det offentliga samhället, det lokala näringslivet och få en inblick i hur Swedfund genom hållbara investeringar kan skapa arbetstillfällen och tillväxt.

På plats i Ghana fick vi möjlighet att träffa finansministern för att fördjupa oss i landets möjligheter och utmaningar. Till följd av höjda råvarupriser växte ekonomin kraftigt fram till 2010-2011, men den goda tillväxten ledde inte till att näringslivet diversifierades eller till minskad fattigdom. Fortfarande är det omkring 40 procent av befolkningen på landsbygden som lever av jordbruket och av den urbaniserade delen av befolkningen är det många som har låglöneyrken i den informella sektorn.

Landet präglas av instabilitet, oavsett om det gäller energitillförseln eller den finansiella sektorn och infrastrukturen är eftersatt. Den nya regeringen vill skapa en inkluderande tillväxt med den privata sektorn som motor. Presidentens mål är: “Build the most business-friendly economy in Africa” och utveckla landets konkurrenskraft.

Vi träffade också ett brett spektra av övriga samhället i Ghana, däribland det lokala näringslivet, vi träffade svenska företag verksamma i landet, investerare, handelskammaren och världsbanken. Allt i syfte att få en så bred bild som möjligt och både lära oss mer om vilka behov landet har och var våra investeringar kan göra mest nytta, men också för att mer handfast lära oss om vilka risker som är förenade med investeringar i Ghana.

Under dagarna på plats hade vi också samtal och diskussioner med svenska ambassadörer från närliggande länder, däribland Nigera, Liberia, Mali, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Benin och Senegal. På det sättet fick vi också inblickar i de ländernas utmaningar och det allmänna läget i regionen.

Vi fick också tillfälle att besöka en klinik som finansierats av Swedfund och som byggts i samarbete med det svenska medicinteknikbolaget Elekta: Sweden Ghana Medical Center i Accra. Verksamheten har bland annat cancervård i absolut högsta klass. I personalen finns ett 20-tal högutbildade läkare och specialister som kan erbjuda högspecialiserad vård. Verksamheten är också viktig för att behålla kompetens i landet och även locka till sig kompetent personal. På sikt skapar det större förutsättningar att nå bredare ut till befolkningen.

Besöket i Ghana var viktigt och det gav mig och Swedfunds styrelse en god inblick i landet och de utmaningar som finns. Jag hoppas och tror att vi tack vare besöket på sikt kan hitta fler möjligheter att investera i de tre sektorer som vi fokuserar på och som är avgörande för att nå en hållbar utveckling och en inkluderande tillväxt: förnybar energi & klimat, hälsosektorn och för det tredje, rikta medel till små och medelstora bolag, entreprenörer och kvinnor, genom våra lån till banker, finansinstitut och investeringar i fonder.

Vi vill medverka till att öka takten på jobbskapande med anständiga villkor, eftersom det är så vi ser att människor bäst kan lyfta sig ur fattigdom.

/Maria Håkansson, VD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo − 19 =

*