Författar Arkiv

Afrika – en kontinent med starka kontraster

Swedfunds geografiska investeringsfokus är låginkomstländer, vilket innebär ett starkt fokus på Afrika söder om Sahara. Här redogör vi i korthet för utmaningarna i regionen.

Afrika som kontinent betraktat uppvisar stora skillnader inte bara på regional nivå, utan också mellan länder och inom länder. Den största utmaningen består i att skapa en inkluderande tillväxt. Det globala ekonomiska läget har försämrats och priserna har fallit på många av de råvaror som utgör en stor del av kontinentens export. Ändå uppvisade Afrika som kontinent en tillväxt på i genomsnitt 3,9 procent (BNP). Tillväxten skiljer sig dock mellan regioner (Östafrika: 6,4 procent, Nordafrika: 3,3 procent, södra Afrika 2,2 procent).

Klimatförändringar
Antalet fattiga i världen på grund av klimatförändringar kan bli uppemot 120 miljoner, varav majoriteten kommer att återfinnas i Afrika söder om Sahara. Klimatförändringarna leder till att naturkatastrofer – såväl torka som översvämning – kommer allt tätare och att samhällena inte hinner återhämta sig. Vattenbristen är ett permanent och ökande problem. De senaste åren har torka och missväxt i södra och östra Afrika slagit ut skördarna. Konsekvenserna är bland annat svält och massförflyttningar. Läs mer via länken nedan.

Gisele Mwepu, grundare av Okapi Finance, tilldelades utmärkelsen Årets innovationstalang

GISELE MWEPU, VD och grundare, Okapi Finance tilldelades utmärkelsen Årets innovationstalang på Vinnovas innovationsdag.

Motiveringen löd:
Årets innovationstalang går till Gisele Mwepu som med ett enormt driv och en vilja att förbättra människors liv har skapat Okapi Finance. Okapi har bidragit till att minska det finansiella utanförskapet i fattiga länder genom att ge befolkningen möjlighet att genomföra snabba och trygga finansiella transaktioner och få legitimitet hos banker och finansiella institutioner. Det bidrar till ett tryggt, inkluderande och hållbart finansiellt system i fattiga länder.

Swedfund har via etableringsstödet Swedpartnership finansierat och stött Okapi Finance etablering i Kenya.

Det är Vinnova, WES och Part Stockholm som står bakom utmärkelsen. Läs mer via denna länk, Innovationspris för finansiella lösningar i fattiga länder.

Erika Bjerströms bok Det nya Afrika – nu på engelska

Swedfund har tidigare varit med och tagit fram ett läromedel för högstadiet, baserat på SVTs utrikeskorrespondent Erika Bjerströms bok ”Det nya Afrika”. Boken har översatts till engelska och lanseras idag med ett seminarium på Svenska Ambassaden i Nairobi.

"The New Africa" av Erika Bjerström läses av en ung man i Mathare. Foto: Fredrik Lerneryd

”The New Africa” av Erika Bjerström läses av en ung man i Mathare. Foto: Fredrik Lerneryd

Många av oss har fortfarande en förlegad bild av Afrika som bygger på fördomar, stereotypa bilder och föreställningar om en förlorat kontinent. Men den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser många möjligheter att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Erika Bjerström tecknar i boken sin bild av Afrika. En bild som väcker hopp, fjärran från hopplöshet och stagnation, men självklart med rejäla utmaningar.

I “The New Africa” berättar Erika Bjerström om sina fängslande möten med studenter, företagare, jordbrukare, politiker och många andra. Boken lanseras i samband med seminariet “Whose Africa is rising – Perspectives on a changing continent” vid Svenska Ambassaden i Nairobi, Kenya.