Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Swedfund paneldeltagare när WEO 2017 presenterades

Gunilla Nilsson deltar i panel om WEO 2017

Internationella energibyråns (IEA) exekutivdirektör Fatih Birol presenterade den årliga rapporten World Energy Outlook (WEO) 2017 och Energy Access Outlook 2017 – From Poverty to Prosperity i förra veckan, under samordnings- och energiminister Ibrahim Baylans värdskap. Swedfunds Gunilla Nilsson var en av paneldeltagarna.

WEO innehåller statistik och analyser av energiläget i världen. I årets rapport fördjupar man sig bl.a. i energiförsörjning ur ett globalt perspektiv, det globala hållbara utvecklingsmålet om energi (SDG7) och kopplingarna mellan energi och andra SDGer, som jämställdhet, klimat och hälsa. I specialrapporten lyfts möjliga tillvägagångssätt för att göra elektricitet tillgänglig för alla, med fokus på den afrikanska kontinenten.

Under seminariet deltog Ibrahim Baylan och Faith Birol i ett panelsamtal tillsammans med Anders Arvidsson från Sida, Emilio Guzman från H&M, Lena Neij från Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet och Gunilla Nilsson.

– Hållbar energi driver finansiell tillväxt framför allt i utvecklingsländerna. Mot bakgrund av behoven, men också möjligheterna, är långsiktiga investeringar från den privata sektorn oumbärliga för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål om energi, sa Gunilla Nilsson, investerare på Swedfund.

Lär mer på Regeringens hemsida, Globala energiläget vittnar om stora paradigmskiften

På styrelsemöte i Sydsudan, ett land hårt märkt av fattigdom och inbördeskrig

Jag är på väg till styrelsemöte i bolaget Kinyeti i Sydsudans huvudstad Juba. Bolaget ger lån till lokala företag inom olika sektorer som spänner över hela skalan från sjukvård och hotell till reservdelar för motorcyklar.

Juba har sitt ursprung i en belgisk gränspostering i det som var Lado Enklaven runt förra sekelskiftet. Leopold II av Belgien hade i en överenskommelse med England bytt till sig området på livstid för att få förbindelse med Nilen från dåvarande Fristaten Kongo.

Vi passerar Nilen vid inflygningen till flygplatsen. För hundra år sedan dominerades området av stora elefanthjordar på upp mot 2 000 djur. Elefanterna har för länge sedan försvunnit och Sydsudan präglas idag av fattigdom, interna väpnade konflikter och biståndsorganisationernas närvaro.

När man kliver av planet känns det som att befinna sig i en krigszon. Flygplatsen domineras av transportplan och helikoptrar. Terminalen utgörs av ett nödtorftigt uppsatt tält. Hela området ger ett kaosartat intryck.

I Juba blir man ständigt påmind om det spända och labila säkerhetsläget. Muren runt presidentpalatset bär tydliga spår av eldstrider med mängder av kulhål. Så fort det blir mörkt upprättas vägspärrar. Biståndsorganisationerna har utfärdat utegångsförbud efter kl 19:00 för sin personal.

Jag och min kollega från Norfund är i Juba i tre dagar. Förutom styrelsemötet hinner vi med ett drygt 10-tal möten med lokala affärspartners. Största delen av bolagen levererar tjänster till biståndsorganisationerna. Några är dock inriktade på lokala behov inom t ex sjukvård. Genom utlåningsverksamheten bidrar vårt bolag Kinyeti till att det skapas förutsättningar för de internationella organisationerna att verka i Sydsudan samtidigt som det skapas arbetstillfällen för sydsudaneserna i en av världens mest underutvecklade ekonomier.

Trots den närmast suggestiva miljön känner vi oss aldrig hotade. Det ambitiösa programmet med många bra möten kunde genomföras helt enligt planerna och utan incidenter.

/Henrik Dagel, Director Special Operations

Mötesanteckningar från Intressentdialog kring Swedfunds Integrerade Redovisning 2016

I september bjöd vi in till intressentdialog, för diskussion och konstruktiv återkoppling på vår Integrerade Redovisning 2016, Agenda 2029.

Minnesanteckningarna kan laddas ner via länken Swedfund Mötesanteckningar från Intressentdialog IR16

Via denna länk finner ni PowerPoint- bilderna för den inledande presentationen, Swedfund Mötesanteckningar från Intressentdialog IR16, bilagd presentation.

Hallå där Karin Askelöf, ansvarig för Swedfunds Integrerade Redovisning 2016!

Den 31 mars 2017 publicerade vi vår Integrerade Redovisning 2016 (IR16). Vad innebär en integrerad redovisning för Swedfund? Vad finns det för utmaningar och utvecklingsmöjligheter? Vi samtalar med Karin Askelöf, som är ansvarig för IR16 och har stor kunskap om arbetet bakom redovisningen och den utveckling som det bidrar till internt.

Agenda 2029 – berätta om konceptet, hur tänkte ni, det heter väl Agenda 2030?
Agenda 2030 är världens gemensamma agenda. Det är världens väsentlighetsanalys som vi har kommit överens om och som visar vilka mål vi måste arbeta mot för att skapa ett värdigt liv för alla människor. Swedfund är ett viktigt verktyg som kan bidra till att Agenda 2030 genomförs. Vårt uppdrag är fattigdomsminskning genom investeringar i och utveckling av hållbara företag. Investeringar som vi gjorde för några år sedan levererar redan resultat och bidrar till Agenda 2030, medan de investeringar vi gör idag levererar först senare – tidigast om några år. 2029 är vårt sätt att säga att det är bråttom att agera. Att de långsiktiga målen för hållbar utveckling bara kan uppfyllas om vi gör rätt saker nu. Agendan kräver handlingskraft. Det är här och nu som gäller.

Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Swedfunds VD intervjuas på IWF-bloggen In the Lead

Under International Women’s Forums konferens, IWF World Cornerstone Conference, i Stockholm i förra veckan, deltog Swedfunds VD Anna Ryott i ett uppskattat panelsamtal på temat Solving Problems: Shape Opportunities. Övriga paneldeltagare var Connie Collingsworth, Chief Business Operations Officer vid Bill & Melinda Gates Foundation och Jan Saumweber, Vice President of Responsible Sourcing hos Walmart.

I samband med detta publicerade IWF en intervju på bloggen In the Lead. Läs den här.