Verkliga fakta vs kalla fakta!?

Varför samarbetar Swedfund med H&M?

Vi har tidigare skrivit här på Swedfund Frankly om vårt samarbete med H&M som inleddes i september i år och lagt ut svar på frågor som vi har fått kring detta.

TV-programmet Kalla Fakta har i dagarna aviserat att man sänder ett program om H&M tisdag den 11 november. Utan att veta exakt vad programmet kommer att beröra vill vi här sammafatta hur vårt samarbete med H&M ser ut idag för den som undrar då vi tidigare blivit kontaktad av just Kalla Fakta med frågor kring detta.

Som kommunicerades i september har vi inlett ett samarbete med H&M där syftet är att vi ska bidra till uppbyggandet av en ansvarsfull textilindustri med hög social och miljömässig standard i Etiopien. Genom att vi ställer krav på klädtillverkare från var sitt håll, H&M som köpare och Swedfund som delägare, vill vi skapa bättre förutsättningar för en positiv utveckling.

Att Swedfund gör detta följer av vårt uppdrag från regeringen att som utvecklingsfinansiär bidra till att minska fattigdomen i världen genom hållbart företagande i utvecklingsländer. Konkret handlar det bland annat om att skapa viktiga arbetstillfällen i ett av världens fattigaste länder. Riktiga jobb med bättre arbetsvillkor som lyfter människor ur fattigdom.

Genom detta samarbete med H&M ser vi en möjlighet att tidigt bidra och påverka utvecklingen i Etiopiens textilindustri mot bättre löner och arbetsvillkor, minskad miljöpåverkan m.m. Med det inte sagt är det är någon enkel uppgift. Tvärtom. Men bara för att något är svårt kan vi inte låta bli att göra det vi kan för att försöka förbättra för människor i vår omvärld. Så tänker vi.

Så här ser samarbetet ut idag:

  • Samarbetet är fortfarande i ett väldigt tidigt skede och vi har i dagsläget inte investerat en krona i någon tillverkare som levererar till H&M i Etiopien.
  • Hittills har vi hunnit träffa sju klädtillverkare i Etiopien tillsammans med H&M för förutsättningslösa möten.
  • Planen framöver är att vi ska på sikt ska göra investeringar i två bolag där maximalt belopp för både projekten tillsammans ligger uppskattningsvis på runt 60 miljoner kronor. Detta förutsatt att vi hittar två bolag som lever upp till våra långtgående krav.

För att förstå hur vi arbetar kan man förslagvis kolla in denna film om vår omfattande investeringsprocess där vi granskar potentiella investeringar inför beslut. Och för att få en överblick över en del av de frågeställningar som vi tittar på kan man läsa detta formulär som vi använder som en del i vår granskning av bolagen Swedfund E&S DD Questionnaire .

Vi svarar gärna på frågor rakt och uppriktigt Om en fråga kräver en detaljnivå som gör att ingångna avtal riskerat att brytas förklarar vi gärna varför vi inte kan ge den detaljerade informationen, sakligt och sanningsenligt. Vi har också berört detta tidigare här på bloggen.

Här är en samlad lista på några återkommande frågor och svar som dykt upp längs vägen.

Läs också ett tidigare blogginlägg från vår Senior ESG Manager Kristin Sjöblom om löner i Etiopiens textilindustri.

Kai Sundström, Kommunikationschef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton + 8 =

*