Swedfundfinansierade Miris får stororder i Bangladesh

Det svenska företaget Miris har fått en initialorder värd drygt 4,1 Mkr omfattande instrument för analys av mejerimjölk i Bangladesh. Ordern från det statligt ägda mejeriföretaget Bangladesh Milk Producers’ Co-operative Union Limited (Milk Vita), Bangladesh största mejeriföretag, är den i särklass största Miris erhållit. Ordern bäddar för globala framgångar inom mejeriområdet.

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, med syfte att kunderna ska kunna leverera högkvalitativ mjölk till vuxna och barn.

Miris har under 2012-2013 tillsammans med Swedfund byggt upp kompetens hos den Bangladeshiska distributören, som nu axlar rollen som distributör till Bangladesh största mejeriföretag, Milk Vita. Denna distributör kommer att sköta supporten till Milk Vita under den kommande treårsperioden.

”Det unga innovationsföretaget Miris satsning på att sälja in sitt analysinstrument för mjölk i Bangladesh, är ett bra exempel på hur Swedfund via sitt etableringsstöd kan bidra till att ett mindre svenskt företag etablerar verksamhet på en tillväxtmarknad. Miris antog också genom etableringsprojektet en antikorruptionspolicy som de implementerade hos den lokala distributören”, säger Nils Marcks v Würtemberg, Senior Loan Manager på Swedfund.

Läs mer i Miris Pressmeddelande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

12 − fem =

*