Swedfund bjuder in civilsamhällets organisationer till dialog om skatter

Varje år förlorar utvecklingsländerna betydande intäktsbelopp då t.ex. internprissättning och räntesnurror reducerar den bolagsskatt som, om den betalades i landet där verksamheten de facto bedrivs, hade kunnat användas för samhällsutveckling av t.ex. skolor och sjukvård. Civilsamhällets organisationer har sökt vägar för att inleda en dialog om vilka principer som rimligen bör vara vägledande i skattefrågorna.

Swedfund har därför nu tagit initiativet och bjudit in ett antal civilsamhällesorganisationer från England, Danmark och framförallt Sverige, för att imorgon tisdag den 29 oktober inleda en dialog med representanter för bland andra Christian Aid, IBIS, Diakonia, Action Aid, Svenska Kyrkan och Forum Syd. Utgångspunkten är Christian Aids utkast till principer, Draft Principles for Corporate Responsibility on Tax. Läs utkastet som Christian Aid tagit fram på: http://ibis.dk/sites/default/files/PDF%20global/Policy%20Brief/draft_principles_for_corporate_responsibility_on_tax_-_by_ibis_and_christian_aid.pdf

”Skattefrågorna är komplexa och det är ett område där det är synnerligen viktigt att hitta internationell samstämmighet. För att så ska ske måste en aktiv dialog naturligtvis föras mellan civilsamhälle, näringsliv och politik. Min förhoppning är att vi genom dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte med civilsamhällets företrädare nu dels får lyssna men också bidra i en transparent dialog”, säger Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund.

Kai Sundström, Swedfund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × ett =

*