Skattesubventioner eller ej?

Idag kan vi läsa om den återkommande kritiken mot att vissa länder accepterar skattebefrielse som incitament för nya investeringar. http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=61456

Action Aid är en av de organisationer som driver frågan och där Swedfund omnämns marginellt men dock som exempel på att möjligheten utnyttjats. Vi välkomnar debatten och är öppna för idéer hur vi skulle kunna agera på ett annorlunda sätt men ändå investera för att skapa hållbara jobb i extremt komplicerade miljöer.  Vi talar om länder där inkomst- och sysselsättningsnivåerna är mycket låga och där skattelättnader kan vara ett av få verktyg för att attrahera investeringar och långsiktiga företagsinvesteringar. Investeringar som i sin tur bidrar till den ekonomiska utvecklingen genom höjda intäkter/inkomster för företag, individer och regeringar.

Skattelättnader förekommer även i Europa och även i Sverige. Exempelvis subventioner för företagsetableringar i olika delar av Sverige som en del av sysselsättningspolitiken. Det är ett arbetssätt för att uppnå andra mål än den omedelbara skatteintäkten. M.a.o. att på längre sikt uppnå en högre sysselsättningsgrad, fler företagsetableringar och därmed också större skatteintäkter från såväl företag som individer.

Swedfunds val handlar till slut om att överväga investering eller ej, dvs gör vi större nytta med investeringen än om vi avstår helt?

Kai Sundström, Kommunikationschef,  Swedfund

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

femton − tretton =

*