Sierra Leone – Climbing Out of Poverty

Swedfunds uppdrag är att verka i världens allra svåraste miljöer där den ekonomiska såväl som den politiska, sociala och miljömässiga risken är stor. Sierra Leone är ett land som fortfarande är starkt präglat av det inbördeskrig som pågick 1991 – 2002. Ungdomsarbetslösheten är 60 procent och bland den högsta i Västafrika.

2011 investerade Swedfund tillsammans med sju andra utvecklingsfinansiärer i Addax Bioenergy, ett integrerat jordbruks- och bioenergiprojekt som omfattar utveckling av sockerrörsfält, etablering av ett etanolraffinaderi och ett biokraftverk för elektricitet. El är en förutsättning för att överhuvudtaget nå utvecklingsresultat i Sierra Leone och genom Addax Bioenergy kommer förnybar energi att produceras till nytta för landet.

Sierra Leones regering anger i sin utvecklingsstrategi att man vill satsa på investeringar i jordbrukssektorn med förädling av lokala råvaror som skapar sysselsättning samt produktion av förnybar energi. Syftet med investeringen i Addax Bioenergy är att bidra till denna utvecklingsprocess.

Idag har Addax Bioenergy skapat 2 100 arbetstillfällen, trots att projektet fortfarande befinner sig i en uppstartsfas. Det är många som har förväntningar på ett bättre liv, men förändringar tar tid att genomföra. Addax Bioenergy jobbar hårt för att driva projektet i ett ömsesidigt samarbete med landet, lokalbefolkningen och omgivande miljö. Swedfund stödjer Addax Bioenergy i detta arbete.

I filmen Sierra Leone – Climbing Out of Poverty möter ni tre personer som lever på landsbygden i Sierra Leone, lyssna till deras historia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tretton + 15 =

*