Samsyn i dialog om skatteprinciper

Den 29 oktober deltog bland andra Christian Aid, IBIS, Diakonia, Action Aid, Svenska Kyrkan och Forum Syd i en dialog med Swedfund om de Draft Principles for Corporate Responsibility on Tax som tagits fram av Christian Aid och IBIS, http://ibis.dk/sites/default/files/PDF%20global/Policy%20Brief/draft_principles_for_corporate_responsibility_on_tax_-_by_ibis_and_christian_aid.pdf

Principen om land-för-land-rapportering var en av flera frågor på agendan för dialogen, som präglades av samsyn och samstämmighet. Swedfund har ambitionen att redovisa skatt på aggregerad nivå i våra direktägda portföljbolag redan i den integrerade redovisningen avseende verksamhetsåret 2013.

”Vi välkomnar att Swedfund bjuder in representanter från civila samhället till en dialog om de globala utmaningar vi står inför. Vi ser att Swedfund har blivit mer öppna och vi är mycket positiva till deras vilja att dra sitt strå till stacken för att motverka skatteflykt från utvecklingsländer. Det är dock mycket viktigt att det finns en tydlig politisk vilja och styrning från riksdag och regering. Sverige bör vara mer aktiv i pågående förhandlingar inom EU för att öka öppenhet och bekämpa skatteflykt”, säger Bo Forsberg, Generalsekreterare i Diakonia, efter sitt deltagande i dialogen.

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 + 8 =

*