Mörkläggning eller öppenhet?!

Som del av den löpande och självklara granskning som sker av Swedfund har media kontaktat oss för att få mer information om det samarbete mellan Swedfund och H&M som media tidigare rapporterat om.

T.ex har man frågat efter en rapport avs fabriksinventering i Etiopien, en rapport som de facto inte existerar. Och när det vid ett ytterst fåtal tillfällen efterfrågats dokument som vi av strikt affärsmässiga och juridiska skäl inte omedelbart lämnat ut, antyds att vi inte är samarbetsvilliga och på något sätt undanhåller information!?

Så är självklart inte fallet då vår absoluta övertygelse är öppenhet och transparens. Men det finns som sagt några undantag från detta av formella och juridiska skäl då Swedfund är ett AB och verkar på olika marknader under affärsmässiga betingelser.

När insikten om att det faktiskt förhåller sig så argumenterar man i stället utifrån att ”-skattebetalarna vill nog absolut veta vad ni sysslar med”. Och där är vi helt överens vilket avspeglar sig i vårt kontinuerliga arbete med att berätta mer, tydligare information via hemsidor, bloggar, seminarier, etc, ständigt utvecklad resultatredovisning, integrerade årsredovisningar som ligger i framkant osv.

Detta inte bara utifrån ett självklart krav från våra intressenter och skattebetalarna utan självklart också ett resultat av att vi inget hellre vill än att berätta om vår verksamhet. En verksamhet vi brinner för att utveckla baserat på ett uppdrag vi är stolta över och ett verktyg (minskad fattigdom via hållbara investeringar) som effektivt skapar påtagliga tillika mätbara resultat. Afrika behöver mer än någonsin investeringar som leder till tillväxt, jobb och fattigdomsminskning och Swedfund, statens utvecklingsfinansiär, har som sitt uppdrag att bidra till just detta.

Att antyda att Swedfund inte lämnar ut viss information av annat än formella skäl saknar all grund. Tvärtom, vi vill visa upp oss då vi är trygga med att vi befinner oss på en fantastisk resa, med privilegiet att kunna vara med och påverka vår värld långt utanför Sveriges gränser.

 

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sju − två =

*