Investeringar via fonder. Riskfyllt, bra eller dåligt?

I vissa sammanhang investerar Swedfund via fonder. Detta kritiseras ibland utifrån att risk för t.ex. skatteflykt föreligger.
Men vi har ett arbetssätt och en syn på detta som enklast förklaras så här.

Bistånd med förstånd.

Swedfund investerar i företag i några av världens fattigaste länder. Korruption, penningtvätt, krig och konflikt bidrar till att skapa ett instabilt och riskfyllt investeringsklimat. Många av länderna har dessutom stora problem med skatte- och kapitalflykt.

Mot bakgrund av detta kan Swedfund inte alltid investera direkt i utvecklingsländerna, utan måste istället göra fondinvesteringar via tredje land, så kallade Offshore Financial Centers (OFC:s).

Varför offshore?

I OFC:s som till exempel Mauritius finns det som idag saknas i många afrikanska länder, nämligen fungerande domstolar, juridiska ramverk och en etablerad finansiell infrastruktur. Det gör att Swedfunds investeringar hamnar i goda händer, förvaltas effektivare och ger bättre avkastning.

Fonderna investerar i sin tur i utvecklingsbara företag, som betalar skatt i sitt hemvistland. När fonden efter några år bidragit till att skapa arbetstillfällen och tillväxt säljer fonden sin andel. Swedfunds del av vinsten beskattas i Sverige och återinvesteras i nya företag, främst i Afrika.

Efterlängtad utveckling

Vår förhoppning är att fler afrikanska länder får ordning på sina skattelagstiftningar och finansiella system. Först då kan och vågar vi öka andelen direktinvesteringar. Och utvecklingen går åt rätt håll, inte minst tack vare en kontinuerlig dialog mellan utvecklingsländerna och OECD/Global Forum, som bidrar med kunskap om finansiell struktur och transparens, demokrati, affärsetik och annat som är självklart i vår del av världen.

Vi välkomnar en saklig och nyanserad debatt som hjälper till att skynda på denna efterlängtade utveckling.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7 − fem =

*