Intressanta frågor omkring Swedfund´s samarbete med H&M

För några veckor sen berättade media om att ett samarbete inletts  mellan H&M och Swedfund.

http://www.mynewsdesk.com/se/swedfund/pressreleases/h-m-och-swedfund-inleder-samarbete-kring-textilproduktion-i-etiopien-1047014

Till vår glädje skapade det stort genomslag i såväl nationell som internationell press. För någon vecka sen fick vi en del uppföljande frågeställningar som vi självklart svarat helt rakt och uppriktigt på. När media krävt svar på en detaljnivå som gör att ingångna avtal riskerat att brytas har vi motiverat uteblivet svar sakligt och sanningsenligt. Vi har berört detta tidigare på vår blogg.

I öppenhetens tecken har vi som svar på: ”vilka krav ställer Swedfund på en investering ur ett ESG-perspektiv”delat med oss av vårt formulär som lotsar oss igenom den typen av frågeställningar:

Swedfund E&S DD Questionnaire  

Till detta har en av våra ESG-managers även lotsat journalisten genom materialet.

Vi har även fått några korta frågor som besvarats snabbt, öppet och sakligt:

1)tidigare i år har Swedfund utvärderat sju klädfabriker i Etiopien varav tre levererar till H&M?

Svar: Swedfund har träffat sju klädtillverkare i Etiopien tillsammans med HM. Detta möte skedde i en möteslokal i Addis. Frågan om vilka som levererar till HM är en fråga för dem.

 

2) Swedfund har planer på att investera i två fabriker ekonomiskt?

Svar: Detta stämmer förutsatt att dessa lever upp till våra långtgående krav.

3) Det kan komma att handla om en investering på 60 miljoner kronor?

Svar: Siffran är en uppskattning på maximalt belopp för båda projekten tillsammans.

 

 

Vidare frågor i ämnet är:

-Jag vill gärna veta var gränsen går för när ni får /inte får investera i ett företag.

Exempel: Swedfund vill investera i företaget X, det visar sig att detta företag är ett utomordentligt företag på alla sätt och vis, det är bara det att företaget X ingår i en koncern där systerbolaget Y sysslar med oetiskt förfarande. (tex misstänkt slaveri,  miljöförstöring tex) Företagen har ingenting med vartannat att göra förutom att de är del av samma koncern.  Tittar ni bara på bolaget X eller även på systerbolaget Y i era beslut om eventuell investering i bolaget X? Vad är det för regler som blir tillämpliga? (interna eller externa)

 

Svar: Swedfunds investeringsmandat styrs ytterst av Swedfunds ägaranvisning, se http://www.swedfund.se/media/1062/swedfund_agaranvisning_20140408.pdf

Däri framgår bl.a. att investeringarna ska ske i enlighet med internationella normer och principer för hållbart företagande och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism.

I vår utvärderingsprocess av investeringsförslag granskar vi inte bara investeringsobjektet (bolaget X i ditt fall) utan även koncern- och ägarstrukturen (bolaget Y i ditt fall samt ägarkedjan upp till den/de slutliga ägaren/ägarna). Granskningen sker både internt och externt, bl.a. genom konsulter som är specialiserade på bakgrundskontroller. Utifrån ägaranvisningen, våra policys (se bl.a. vår uppförandekod http://www.swedfund.se/media/1121/swedfund_uppforandekod_2012.pdf) och hållbarhetsmål görs därefter en samlad bedömning av huruvida investeringen ligger i linje med Swedfunds investeringsmandat. Notera också att det finns vissa specifika investeringsrestriktioner som gäller för Swedfund, se http://www.swedfund.se/media/1122/harmonized_edfi_exclusion_list_2012.pdf

 

Ytterligare frågor:

Har idag fått besked att Swedfund inte längre planerar att sammarbeta med MAA GARMENT AND TEXTILES. Är det någon annan av H&M:s leverantörer i Etiopien ni inte planerar att sammarbeta med? Enligt sin hemsida har H&M tre leverantörer i Etiopien. (se nedan )

– Har Swedfund beslutat om att inte sammarbeta med något av de andra två företagen som H&M använder som leverantörer i Etiopien? Dvs GG SUPER GARMENT FACTORY PLC eller ALMEDA TEXTILE PLC. 

– När beslutade ni er för att inte sammarbeta med MAA GARMENT AND TEXTILES?

– Varför vill ni inte sammarbeta med MAA GARMENT AND TEXTILES?

Svar:Swedfund har aldrig planerat att samarbeta med MAA.  Att formulera det som “inte längre samarbeta” är direkt felaktigt.

Tidigare uppgav ni att Swedfund med anledning av sitt sammarbete med H&M planerade att investera i två företag i Etiopien och att ni utredde sju fabriker. Skall jag ändra på de siffrorna efter dagens besked?

Svar: Samma svar som initialt, dvs “utredde” är ett felaktigt ordval – “träffat” däremot i enlighet med sanningen. 2 och 7 stämmer alltjämt.

 

 

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

8 + 11 =

*