Givande möte med afrikanska företagsledare på temat hållbara investeringar

I förra veckan fick jag möjlighet att träffa ett 20-tal etablerade företagsledare från Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia. De var alla deltagare i Swedish Institute’s Management Programme for Africa (SIMP).

Jag och min kollega Lars-Olle fick under ett utbildningspass möjlighet att berätta och diskutera med programdeltagarna hur Swedfund arbetar med hållbara investeringar. Under diskussionen fick vi återigen tydligt bekräftat att det finns ett starkt behov av finansiering bland SMEs i Sub-Saharan Afrika. Många av företagsledarna ser stora expansionsmöjligheter för att möta en växande efterfrågan på de produkter och tjänster som deras företag erbjuder. Men utan riskvilligt kapital kommer dessa planer inte kunna förverkligas. Deltagarna poängterade även vikten av investeringar i storskaligt jordbruk eftersom jordbrukssektorn är en mycket viktig sektor i dessa länder, för ekonomin, för att skapa jobb och för att minska fattigdomen.

När vi berättade om alla de policyer, ramverk och riktlinjer som Swedfund följer och som våra portföljbolag måste uppfylla framgick det tydligt att det är en mycket omfattande kravlista som kan verka ouppnåbar vid en första genomgång. Intressant var att företagsledarna ändå var eniga om att vi med våra krav hjälper företagen i att lyfta nivån inom områden som miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, arbetsrätt och sociala frågor och att vi på detta sätt bygger värde i företagen.

En röd tråd genom SIMP är Corporate Responsibility (CR) och återigen blev jag påmind om att CR känns mer som en integrerad del av DNA:t hos många företagsledare från dessa länder. Det är alltid otroligt inspirerande att träffa dessa mycket professionella människor som är instrumentella för Afrikas framtid och genom sitt engagemang i företag skapar sysselsättning, utvecklar marknader och driver utvecklingen framåt. Jag passar på att tacka Svenska institutet och KPMG för att vi på detta sätt fick medverka i utbildningsprogrammet!

Karin Askelöf, Investment Manager, Swedfund

Frankly_SIMP_Africa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × fem =

*