Fortsatt dialog om skatter

Som en öppen redovisning av den fortsatta intressentdialogen om skatt som ägde rum den 13 mars på Swedfund publicerar vi här minnesanteckningarna från mötet. Bland andra civilsamhällesorganisationer deltog bl.a. företrädare för Diakonia, Action Aid och Forum Syd.

Deltog gjorde också Alvin Mosioma, TJNA, som presenterade rapporten Africa rising? Inequalities and the essential role of fair taxation. Niclas Düring, Swedfund, presenterade hur land för land-rapporteringen av portföljbolagens skatt nu presenteras i Swedfunds Integrerade redovisning 2013.

Här kan minnesanteckningarna laddas ner, Swedfund Stakeholder Dialogue on Tax Minutes of Meeting 13 March 2014_Final

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 − tre =

*