Dr Fikru Maru i domstol efter 5 månaders ovisshet i Etiopiskt fängelse.

Dr Fikru Maru, grundare av ACH, Addis Cardio Thoracic Hospital, häktades i Etiopien i mitten av maj. Detta skedde i samband med att en rad personer greps, såväl myndighetspersoner som affärsmän. Ingen tydlig formulering av vad Fikru Maru misstänkts för har framkommit förrän idag när när hans fall äntligen togs upp i domstolen i Addis Abeba.

Fikru Maru misstänks för att ha påverkat utgången av ett ärende som var aktuellt 2010 där misstanke om ett slags tullbrott förelåg. Fallet lades ner och nu påstås att detta skett genom att  för fallet vitala beslutsfattare otillbörligen påverkats. På plats i Addis Abeba finns medarbetare från Swedfund och advokat och vi har genom dem haft möjlighet att träffa Dr Maru. Dr Fikru Maru är svensk medborgare.

Dr Fikru Maru har byggt upp ett väl fungerade sjukhus i Addis Abeba. Sjukhuset är det första av sitt slag i Etiopien, öppenvård för hjärt- och kärlsjukdomar i Addis Abeba. Swedfund har varit engagerat i etableringen av sjukhuset och är delägare.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 + femton =

*