Dialog om skatteprinciper

Vi återkommer på det här sättet med en öppen redovisning av den intressentdialog om skatt som vi hade den 29 oktober. Vi bad PwC att skriva minnesanteckningar i dialogen om de Draft Principles for Corporate Responsibility on Tax som tagits fram av Christian Aid och IBIS. Bland andra civilsamhällesorganisationer deltog Christian Aid, IBIS, Diakonia, Action Aid, Svenska Kyrkan och Forum Syd.

Swedfund Stakeholder dialogue Minutes of Meeting 29 October 2013_FINAL

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 − 16 =

*