Det är klart att biståndet ska granskas

Torsdagen den 5 juni deltog Lars-Olle Larsson, Swedfund, i ett seminarium arrangerat av Föreningen för utvecklingsfrågor tillsammans med Diakonia och Svenska kyrkan för att kommentera rapporten “Näringslivet och biståndet – en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011-2014”. Rapporten pekar på vikten av att också näringslivets utvecklingsresultat blir föremål för oberoende granskning, diskuterar transparensen inom biståndet nu när näringslivet har blivit en allt viktigare biståndsaktör och granskar huruvida insatserna är obundna eller bundna.

På seminariet klargjorde Lars-Olle Larsson Swedfunds syn, nämligen att det är självklart att alla aktörer inom biståndet ska sträva mot högsta möjliga transparens. Vi på Swedfund arbetar kontinuerligt med att öka transparensen kring vårt arbete. Till exempel har vi utvecklat vår redovisning och prisbelönades senast i förra veckan av revisionsbyråbranschen, FAR, för Swedfunds Integrerade redovisning 2013 som in extenso är oberoende granskad och bestyrkt av bolagets valda revisorer.

Som exempel på nu pågående granskningar av Swedfund kan nämnas Riksrevisionens granskning och Finansdepartementets pågående bolagsgenomlysning (med anledning av att ägaransvaret formellt flyttats från UD till Finansen). Dessa är av stort värde för oss liksom de granskningar civilsamhället t.ex. Swedwatch gjort och framåt gör.

Vi vet att vi blir bättre av dessa genomlysningar och välkomnar därför alla typer av granskningar, såväl av Swedfund som av övriga aktörer inom det svenska biståndet.

Videoinspelning från seminariet.

Rapporten “Näringslivet och biståndet – en kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundet bistånd 2014“.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 3 =

*