Alvin Mosioma, Tax Justice Network – Africa, i dialog om skatter på Swedfund

Swedfund följde idag upp höstens dialog med delar av civilsamhället kring skattefrågan. I dialogen deltog företrädare för bl.a. Diakonia, Action Aid och Forum Syd.

Alvin Mosioma, TJNA, presenterade rapporten Africa rising? Inequalities and the essential role of fair taxation och Niclas Düring, Swedfund, presenterade hur land för land-rapporteringen av portföljbolagens skatt kommer att presenteras i Swedfunds Integrerade redovisning 2013.

The demand for a global framework for corporate transparency and tackling tax avoidance is key to ensure that economic prosperity is shared in a fair and equitable manner. Swedfund have taken the first step and we hope that other DFIs will follow suit.
Alvin Mosioma, Executive Director TJNA

Läs Tax Justice Network- Africa´s rapport

Se intervju med Alvin Mosioma

Minnesanteckningar från dagens intressentdialog kommer att publiceras på Swedfunds hemsida inom kort.

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton − ett =

*