How Effective Are Multilateral Aid Organizations?

Den 16 december arrangerar Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) ett internationellt seminarium om multilateralt bistånd: A very large part of global aid is multilateral, i.e. distributed through the UN system, development banks, …

Expressen: Svensk hjärtläkare offer för maktspel!

Expressen uppmärksammar idag att Dr Fikru Maru sitter i fängelse i Etiopien sen ett halvår. Dr Fikru Maru är chef för hjärtsjukhuset ACH i Addis Ababa, Etiopien. Sjukhuset är det …

Dialog om skatteprinciper

Vi återkommer på det här sättet med en öppen redovisning av den intressentdialog om skatt som vi hade den 29 oktober. Vi bad PwC att skriva minnesanteckningar i dialogen om …

Företagande i konfliktområden?

Rapporten Corporate Responsibility in Conflict-Affected and High-Risk Areas,  presenteras nästa vecka vid två konferenser i Stockholm. Investeringar på nya marknader – som ofta är konfliktpåverkade områden – kan genom etableringen …

Skattesubventioner eller ej?

Idag kan vi läsa om den återkommande kritiken mot att vissa länder accepterar skattebefrielse som incitament för nya investeringar. http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=61456 Action Aid är en av de organisationer som driver frågan …

Varför tveka om obligatorisk hållbarhetsredovisning?

Regeringens inställning till hållbart företagande riskerar att urvattnas om inte Sverige säger ja till obligatorisk hållbarhetsredovisning. Både finansminister Peter Normans och CSR-ambassadör Bengt Johanssons arbete kommer att förlora trovärdighet om …

Samsyn i dialog om skatteprinciper

Den 29 oktober deltog bland andra Christian Aid, IBIS, Diakonia, Action Aid, Svenska Kyrkan och Forum Syd i en dialog med Swedfund om de Draft Principles for Corporate Responsibility on …

Svenskt bistånd mot nya mål? Seminarium 31 oktober

Svenskt bistånd mot nya mål? Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit ett nytt övergripande och sammanhållet mål för allt bistånd: ”förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Vad kan en …

Årets företagare – Swedpartnershipkund!

Branschorganisationen Företagarna utsåg i helgen Hamdija Jusufagic till ”Årets företagare”. Hamdija är skåning och driver System Verification Sweden AB i Malmö med drygt 185 anställda, ett företag som sysslar med …

Skapa jobb, skapa framtid………..

Det är ju rätt fantastiskt att få jobba med något så avgörande som ”fattigdomsbekämpning genom hållbart företagande”. Jo, visst kan man uttrycka det något mer känslomässigt med tanke på att …

SVT tog upp sjukhusinvestering i Erbil, Irak.

Idag genomförde Hanna Eklund, SVT, Tvärsnytt en intervju med oss angående en av många investeringar. Sjukhuset i Erbil var ämnet men utgångspunkten för intresset var att en av de övriga  investerarna …

Investeringar via fonder. Riskfyllt, bra eller dåligt?

I vissa sammanhang investerar Swedfund via fonder. Detta kritiseras ibland utifrån att risk för t.ex. skatteflykt föreligger. Men vi har ett arbetssätt och en syn på detta som enklast förklaras …