Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Swedfunds hållbarhetspolicy – en policy som håller

Under det senaste styrelsemötet antogs vår reviderade hållbarhetspolicy, Swedfund’s Policy for Sustainable Development. Anledningen till att uppdatera policyn var framför allt för att bättre fånga upp de krav Swedfund vill ställa på Finansiella Institutioner samt att anpassa de krav Swedpartnership ställer på sina låntagare i relation till avskrivningslånets tillämpning och tidsomfattning.

Den nya policyns främsta bidrag är att tydliggöra – för interna och externa intressenter och samarbetspartners – våra åtaganden och vår förväntan på samarbetspartners avseende hållbarhetsfrågor.

Swedfund’s Policy for Sustainable Development

Swedfund investerar i finansiella tjänster

Swedfund investerar 63 miljoner kronor i Apis Growth Fund, som är inriktad på företag inom finansiella tjänster i tillväxtmarknader i Afrika och Asien.

Swedfund deltar i den första investeringsrundan i fonden Apis Growth Fund I. Apis Partners har sitt huvudsakliga fokus på tillväxtmarknaderna Afrika och södra Asien och investerar i bolag inom finanssektorn, verksamma inom till exempel betalningar, försäkringar och kredittjänster.

Swedfund-investerar-i-Apis-Growth-Fund”Vi tror på Apis förmåga att investera i attraktiva bolag inom området finansiella tjänster på tillväxtmarknaderna i Afrika och Asien, vilka också är Swedfunds huvudsakliga geografiska fokus och en av våra nyckelsektorer. Samtidigt ser vi Apis som en stark partner för att tillsammans satsa på nya innovativa lösningar. Då kan vi bäst bidra till ökad finansiell inkludering, vilket passar Swedfunds höga krav på investeringar och samhällsutveckling”, säger Anna Ryott, VD Swedfund.

Investeringen kompletterar Swedfunds grundläggande strategi att göra direktinvesteringar i mer traditionella små och medelstora företag. Allt med ett övergripande syfte att skapa hållbar ekonomisk utveckling, nya jobb och att långsiktigt bekämpa fattigdom. Bland övriga investerare i Apis Growth Fund finns också Old Mutual, Europeiska investeringsbanken EIB och Intesa Sanpaolo.

Investeringen i Apis Growth Fund bidrar till ett viktigt mål för Swedfund genom utvecklingen och spridningen av finansiella tjänster inom grupper som hittills varit utanför stora delar av de finansiella systemen. Inte minst med hjälp av nya tekniklösningar som mobila tjänster inom betalning, sparande och försäkringar.

Läs även i dagens Dagens industri, där Anna Ryott är intervjuad.

 

Webbplats om hållbart företagande

www.hållbartföretagande.seFör varje jobb som Swedfund skapar genereras sju till 25 nya arbetstillfällen. Vi har lanserat en webbplats om hållbart företagande och effekten av våra investeringar. Här får du snabb och fördjupad kunskap om vår verksamhet och vårt uppdrag som utvecklingsfinansiär. Sajten besöks med fördel i telefonen eller läsplattan. Surfa in på www.hållbartföretagande.se