Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter

Swedfund Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter november 2015

I november 2015 hölls den senaste intressentdialogen mellan Swedfund och civilsamhället. För oss har dialogmötena en stor betydelse i vår ambition att skapa verklig skillnad i de företag och miljöer vi verkar.

Denna gång var fokus för mötet Mänskliga Rättigheter, att få en djupare förståelse och ett utbyte av våra respektive verksamheter, dilemman och avväganden. Swedfund vill lyssna till organisationernas respons på vår verksamhet, med särskilt fokus på Mänskliga Rättigheter, för att ta emot förslag på hur vi kan bli ännu bättre i vårt arbete att driva dessa viktiga frågor framöver.

Under detta möte deltog representanter från LO, Swedwatch, Forum Syd, Union to Union, Diakonia och från Svenska kyrkans internationella arbete.

Läs gärna minnesanteckningarna.

Hotellprojekt i kamp mot fattigdomen

Utvecklingsfinansiären Swedfunds investering Radisson Blu Hotel Nairobi Upper Hill, har fått miljöcertifieringen ”Green Key” i samband med hotellets invigning idag den 22 januari. ”Hotellinvesteringar har en viktig roll i jobbskapande eftersom turistsektorn är arbetskraftsintensiv och skapar jobb även för människor utan utbildning.  Det gör den till ett viktigt verktyg för fattigdomsbekämpning i Afrika”, säger Henrik Nordlander, Head of Regional Office, Nairobi, Kenya.

 Omkring 350 personer, varav knappt hälften är kvinnor, kommer att vara direkt anställda av hotellet när driften är i full gång under våren. Swedfund äger 27,2 % av fastighetsbolaget Elgon Road Development Ltd vars byggnad rymmer hotellet medan Rezidor driver hotellrörelsen under varumärket Radisson Blu.

Den totala investeringen i hotellprojektet är drygt 750 miljoner kronor, varav Swedfund står för 81 miljoner kronor. Bland övriga ägare finns Finnfund, IFU och Boniface Gathitu Kairu via Elgon Road Holdings Ltd.

Turistsektorn är en av grundpelarna i FN:s millenniemål för att minska fattigdomen i världen. Turism och hotell kräver mycket personal som kan rekryteras från grupper med låg utbildning och turismen bidrar också till ökade skatteintäkter. Hotellverksamhet erbjuder också goda möjligheter för medarbetares utveckling och interna karriär.

Dessutom finns flera tydliga indirekta utvecklingseffekter på samhället vid hotellbyggen där det skapas många arbetstillfällen för kringtjänster i lokalsamhället.

”Green Key” är en oberoende miljöorganisation som certifierar hotell och andra turistanläggningar som klarar högt ställda miljökrav. ”Green Keys” certifiering finns på mer än 2200 anläggningar i 45 länder. Radisson Blu Hotel Nairobi Upper Hill är det första hotellet i Kenya som får certifieringen. Certifieringen är också viktig för Swedfund som ägare för att bidra till hållbar utveckling.