Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Fidelity Bank startar fond på sjukhus för att underlätta vård för mindre bemedlade patienter

Fidelity Bank och Korle Bu Teaching Hospital i Ghana har startat en fond för att göra det möjligt för sjukhuset att ge stöd till patienter som inte har råd med intensivvård och akut hälsovårdstjänster.

Fonden kommer även att hjälpa till att upprätthålla utbudet av förbrukningsvaror på intensivvårdsavdelningen och säkerställa att den utrustning som behövs för att ge akuta hälso- och sjukvårdstjänster på sjukhusets intensivvårdsavdelning får rätt typ av underhåll.

Läs mer Fidelity Bank and Korle Bu establishes critical care fund