Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Förbättrad bolagsstyrning för hållbar tillväxt

Swedfund-DFI-Corp-governance-meetingDen 6-7 april deltar Swedfund tillsammans med 34 andra DFI:er i den 10:e upplagan av DFI Corporate Governance Meeting i Paris, ett nätverksmöte för hållbar bolagsstyrning.

The Corporate Governance Development Framework är en gemensam plattform som tagits fram av DFI:erna och IFC för att utvärdera riskerna och förbättra förvaltningspraxis i portföljbolagen. Varje år anordnas en konferens för att utvärdera den praktiska tillämpningen av ramverket och för att förbättra gemensamma åtaganden, riktlinjer och verktyg för bolagsstyrning.

Teman för årets möte är att visa hur god bolagsstyrning förbättrar företags resultat; att undersöka finansiella institutioners roll i att aktivt stödja sina portföljbolag; samt att belysa mervärdet av en jämlik könsfördelning i styrande organ. Mötet fokuserar därför på erfarenhetsutbyte inom tre områden:

  • Geografi: Erfarenhetsutbyte av olika metoder för bolagsstyrning, med exempel från flera afrikanska länder. Sessionen inkluderar även perspektiv från afrikanska företag, konsulter, experter och finansiella institutioner.
  • Teknisk inriktning: Erfarenhetsutbyte av bolagsstyrning. Hur gör DFI:er och hur gör private equity-fonder för att förbättra bolagsstyrningen in sina investeringar? Vilka metoder, strategier och verktyg finns för att minska risker och öka värdet på investeringsobjekt? Hur kan man utveckla partnerskap, allianser och gemensamma ansträngningar mellan olika investerare?
  • Genderfokus: Kvinnors bidrag i styrelsearbetet. Denna session behandlar mervärdet av jämn könsfördelning i styrande organ, såsom korrelationen mellan närvaro av kvinnor i styrelsen och lönsamhet. Under sessionen ska DFI:ernas gemensamma metoder för att påverka styrelsesammansättningen diskuteras. Både män och kvinnor berättar om sina erfarenheter från styrande positioner.

Läs sammanställningen från 10th DFI Meeting on Corporate Governance
“Corporate Governance: Improving Business Cultures for Sustainable Growth”
.

Ordförandebyte i Swedfund

Den statliga utvecklingsfinansiären Swedfunds ordförande Claes Ekström har avböjt omval inför kommande bolagsstämma. Till ny ordförande föreslås Göran Barsby, som är senior partner på riskkapitalbolaget CapMan.

Claes Ekström har varit aktiv i Swedfund sedan 2008 och styrelseordförande sedan 2012.

”Claes Ekström har varit ett mycket uppskattat bollplank för mig som VD. Swedfund jobbar med fattigdomsminskning i världens mest utsatta länder och det har varit en stor tillgång att arbeta tillsammans Claes som delar min passion för uppdraget. Han har varit med och genomdrivit flera viktiga förändringar som skapat ett Swedfund som är väl rustat för framtiden”, säger Anna Ryott, VD för Swedfund.

Claes Ekström var tidigare Sverigechef för managementkonsultföretaget McKinsey. Han är numera partner på riskkapitalbolaget Altor.

”Det har varit en stor glädje att få jobba med Swedfund de senaste åtta åren. Swedfund står nu starkt rustat för att ta nästa steg i sin mission att reducera fattigdom genom hållbart företagande. Swedfund har ett brett stöd, en stark ledning och högt internationellt anseende med en betydande tillväxtpotential inom det svenska biståndet”, säger Claes Ekström.

Till ny styrelseordförande i Swedfund föreslås Göran Barsby, som är senior partner på riskkapitalbolaget CapMan, noterat på Nasdaq OMX i Helsingfors.

 

För mer information, kontakta:
Kai Sundström
Director of Communications
+46 8 725 94 17
kai.sundstrom@swedfund.se

Swedfunds deltagande vid The High-level Launch of the SDSN Northern Europe

Fredagen den 26 februari deltog Swedfund i en konferens anordnad av Sustainable Development Solutions Network Northern Europe (SDSN NE). SDSN bildades på initiativ av FN:s generalsekreterare Ban-ki Moon och SDSN NE är ett regionalt nätverk för norra Europa. Syftet är att främja utbyte mellan akademi, företag och statliga företrädare för att främja nationell och regional hållbar utveckling i norra Europa, liksom insatser för en global hållbar utveckling.

Swedfunds Karin Kronhöffer höll ett tal under rubriken Innovative Financing Mechanisms: local-global. Talet i sin helhet kan läsas här.

Swedfund talar om hållbar utveckling i Viktor Rydberg Samskola

I måndags föreläste jag för elever i 9:onde klass på Viktor Rydberg Samskola i Danderyd. Skolan har ett återkommande utbildningsmoment där temat är utvecklingsfrågor. Eleverna får lära sig om och diskutera förekomsten av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen, samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser samt migration.

Jag fick inom detta moment möjlighet att berätta om Swedfund, vårt uppdrag, hur vi arbetar och hur vi genom att driva våra frågor inom ESG (Environmental, Social och Governance) bidrar till en hållbar utveckling.

Det var verkligen inspirerande att få prata inför en ung publik, jag hoppas att jag får komma åter nästa år!

/Kristin Sjöblom, Senior Manager ESG Affairs