Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Integrated Reporting – The full story

Swedfunds ESG Manager Lars-Olle Larsson har en lång och djup erfarenhet av hållbarhetsredovisning och är svensk ambassadör för Integrated Reporting.

1Company.se har gjort tre filmer där Lars-Olle Larsson berättar allt om Integrated Reporting.

Första delen tar upp ämnena – Vad är Integrated Reporting?, – Vad är och vad gör IIRC?
Andra delen behandlar – Vad innehåller ramverket för Integrated Reporting?, – Vilka företag tillämpar redan Integrated Reporting?
Del 3 innehåller – Vilka hinder finns för att Integrated reporting skall vinna brede acceptans?

Samtliga filmer ligger hos www.1company.se