Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Transparens, ett centralt tema när UN PRI:s nätverk av investerare möts

Den här veckan samlas drygt 400 representanter för UN PRI:s nätverk av investerare. Alla har liksom Swedfund attesterat sex principer om ansvarsfulla investeringar. Konferensen äger rum veckan efter att IPCC släppte sin rapport om klimatförändringarna, varför investerarnas ansvar i denna fråga ligger högt på agendan. Bland andra frågor på konferensens agenda är hur man kan bekämpa korruption och självklart handlar flera seminarier om de afrikanska tillväxtländerna och behovet av långsiktigt riskkapital. Transparens är ett centralt tema och i syfte att förbättra investerarnas externa information är nu PRI:s redovisningsramverk på plats och utgör obligatorium för alla investerare som attesterat UN PRI. Swedfunds första PRI-rapport kommer att presenteras på vår hemsida före utgången av mars 2014.

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs

Swedfund möter delegation med CSR-ansvariga från Kinas största företag

Torsdagen den 26 oktober medverkade Swedfund International AB vid en mottagning på Scandic Grand Central Hotel i Stockholm med 25 personer från Kina som Svenska Institutet arrangerade. Den kinesiska delegationen, inbjuden av UD, bestod av CSR-ansvariga vid Kinas största företag, från gruvor till järnvägsbolag och stålverk mm. En arbetade på ett företag med 2 miljoner anställda, övriga kom från företag som ”enbart” hade några hundra tusen anställda var. De har varit i Sverige en vecka och träffat företrädare för stora svenska företag för att lära sig hur vi arbetar med ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. Alla var mycket nöjda med vistelsen i Sverige och imponerade av vilken fin miljö vi har, såväl inom företagen som i utemiljön.

Nils Marcks v Würtemberg, Senior Loan Manager, Swedpartnership

 

Investeringar via fonder. Riskfyllt, bra eller dåligt?

I vissa sammanhang investerar Swedfund via fonder. Detta kritiseras ibland utifrån att risk för t.ex. skatteflykt föreligger.
Men vi har ett arbetssätt och en syn på detta som enklast förklaras så här.

Bistånd med förstånd.

Swedfund investerar i företag i några av världens fattigaste länder. Korruption, penningtvätt, krig och konflikt bidrar till att skapa ett instabilt och riskfyllt investeringsklimat. Många av länderna har dessutom stora problem med skatte- och kapitalflykt.

Mot bakgrund av detta kan Swedfund inte alltid investera direkt i utvecklingsländerna, utan måste istället göra fondinvesteringar via tredje land, så kallade Offshore Financial Centers (OFC:s).

Varför offshore?

I OFC:s som till exempel Mauritius finns det som idag saknas i många afrikanska länder, nämligen fungerande domstolar, juridiska ramverk och en etablerad finansiell infrastruktur. Det gör att Swedfunds investeringar hamnar i goda händer, förvaltas effektivare och ger bättre avkastning.

Fonderna investerar i sin tur i utvecklingsbara företag, som betalar skatt i sitt hemvistland. När fonden efter några år bidragit till att skapa arbetstillfällen och tillväxt säljer fonden sin andel. Swedfunds del av vinsten beskattas i Sverige och återinvesteras i nya företag, främst i Afrika.

Efterlängtad utveckling

Vår förhoppning är att fler afrikanska länder får ordning på sina skattelagstiftningar och finansiella system. Först då kan och vågar vi öka andelen direktinvesteringar. Och utvecklingen går åt rätt håll, inte minst tack vare en kontinuerlig dialog mellan utvecklingsländerna och OECD/Global Forum, som bidrar med kunskap om finansiell struktur och transparens, demokrati, affärsetik och annat som är självklart i vår del av världen.

Vi välkomnar en saklig och nyanserad debatt som hjälper till att skynda på denna efterlängtade utveckling.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

 

 

 

Dr Fikru Maru fängslad sen 4 månader i Etiopien.

Dr Fikru Maru, grundare av ACH, Addis Cardio Thoracic Hospital, fängslades i Etiopien i mitten av maj. Detta skedde i samband med att en rad personer greps, såväl myndighetspersoner som affärsmän. Ingen tydlig formulering av vad Dr Maru misstänks för har framkommit utan det har beskrivits i mer allmänna ordalag såsom ekonomiskt brott och/eller mutbrott. Dr Fikru är svensk medborgare.

Dr Fikru Maru har byggt upp ett väl fungerade sjukhus i Addis Abeba. Sjukhuset är det första av sitt slag i Etiopien, öppenvård för hjärt- och kärlsjukdomar i Addis Abeba. Swedfund har varit engagerat i etableringen av sjukhuset och är delägare.

Åklagaren har gång på gång lyckats beveka domstolen att skjuta datum framför sig avs när bevis och åtalets egentliga rubricering ska presenteras. Den senaste informationen är att åklagaren fått tid fram till den 20 oktober för att förbereda sina åtal mot alla 77 inblandade.

Fram t.o.m. juli har vi fått informationen att sjukhusets verksamhet trots personberoende ändå fungerat tillfredställande även om svårigheter funnits med vissa nödvändiga inköp av medicin. Utifrån den senaste informationen har vi nu blivit varse att läget är prekärt och att flera personer avlidit p.g.a. utebliven behandling och fler personer är i riskzonen.

Ett 20-tal svenska medier lyfte sakligt frågan i mitten av augusti.

Swedfund agerar nu via flera olika kanaler för att säkerställa sjukhusets verksamhet och med att bistå Dr Fikru.

Tidningen OmVärlden skriver om situationen i Etiopien i sitt senaste nummer, Svidande kritik mot biståndsgivarna i Etiopien.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

 

Helgens tragiska händelser i Nairobi

Helgens händelser i ett köpcentrum i Nairobi förskräcker.

Medarbetarna på Swedfunds kontor i Nairobi arbetar som vanligt även om det naturligtvis vilar en tung stämning över staden. Beträffande våra portföljbolag så är en person från Deacons skottskadad och förd till sjukhus.

Våra tankar går till dem som så brutalt drabbats av besinningslöst våld.

Men låt oss ändå inte glömma att Afrika är en världsdel som utvecklas snabbt och till stor del positivt.

De positiva bilderna är så många, som jag även i skuggan av en sådan här fruktansvärd händelse, ändå hänger upp mitt hopp på.

Anna Ryott VD, Swedfund