Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Launched! Farmers’ Development Services designed by Addax Bioenergy Ltd

Local News

In Sierra Leone, Farmers’ Development Services Launched

By a Correspondent
Oct 14, 2013, 12:12

The official launch of the Farmer Development Services (FDS) at the Kontobe Site over the weekend did not come as a surprise to many farmers from various villages that witnessed the important occasion. The FDS is established as a baby of the Farmer Development Programme (FDP), which was designed by Addax Bioenergy Limited as a food security programme to mitigate against cropland that would be lost to its operations.

http://news.sl/drwebsite/publish/article_200523953.shtml

Årets företagare – Swedpartnershipkund!

Branschorganisationen Företagarna utsåg i helgen Hamdija Jusufagic till ”Årets företagare”. Hamdija är skåning och driver System Verification Sweden AB i Malmö med drygt 185 anställda, ett företag som sysslar med bland annat kvalitetssäkring av mjukvara. För närvarande håller bolaget på att etablera ett dotterbolag i Bosnien-Hercegovinas huvudstad Sarajevo, vilket ska fungera som en underleverantör av tjänster till det svenska moderbolaget och dess kunder. Med finansiellt stöd från Swedfunds program Swedpartnership kommer det svenska bolaget att överföra kompetens och utrustning till det bosniska dotterbolaget.

Nils Marcks v Würtemberg, Senior Loan Manager, Swedpartnership

Afrikas välfärd hänger mycket på att befolkningen kan hitta ett jobb!

 

Åter efter nästan en vecka i Johannesburg, Sydafrika. Möten bl. a. med banker och finansiella institutioner som har regionkontor i Johannesburg. Att företag kan få finansiering är viktigt för expansion och därmed för att erbjuda jobb och produkter till en växande och ung befolkning. Afrika är den ”yngsta” av världens kontinenter med en medianålder på 20 år! Detta är både en möjlighet och en enorm utmaning. Afrikas välfärd hänger mycket på att befolkningen kan hitta ett jobb. Här kommer Swedfund och andra investerare in. Vi träffade ett företag med verksamhet i Zimbabwe. Ett land med stora svårigheter för företagande. Treger Holding har dock kämpat på som ett familjeägt företag i över 100 år. De sysselsätter 3 500 arbetare och producerar allt från byggmaterial till emaljerade kokkärl till priser som är överkomliga även för de allra fattigaste. Emaljerade kärl kan diskas med sand i flodbädden och mat kan värmas i dem över en öppen eld. Nu står några av dem hemma hos mig i Sverige och påminner om hur viktigt det är med långsiktiga och ansvarstagande ägare för att företag ska överleva och utvecklas och därmed erbjuda jobb och produkter för ett bättre liv.

Karin Isaksson,  Director Business Development, Swedfund

 

attachment

Skapa jobb, skapa framtid………..

Det är ju rätt fantastiskt att få jobba med något så avgörande som ”fattigdomsbekämpning genom hållbart företagande”.

Jo, visst kan man uttrycka det något mer känslomässigt med tanke på att  uppdraget de facto skapar resultat som till slut landar i människors möjligheter att leva rimliga liv. Tack vare att goda arbetstillfällen skapas kan vi på sikt avläsa framsteg på individnivå. I vardagen. I ofta komplicerade miljöer.

T.ex. i Afrika som hungrar efter kloka jobbskapande investeringar. Men det finns en stor okunskap och osäkerhet avseende att investera i delar av den miljön. Och utifrån just det kunskapssuget känns det oerhört tilltalande att arbeta för en verksamhet som oomtvistat är experter på investeringar i bl.a. Afrika.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

SVT tog upp sjukhusinvestering i Erbil, Irak.

Idag genomförde Hanna Eklund, SVT, Tvärsnytt en intervju med oss angående en av många investeringar. Sjukhuset i Erbil var ämnet men utgångspunkten för intresset var att en av de övriga  investerarna tidigare i höst misstänkts för brott. Dock ledde detta ej till åtal!

Vi, dvs undertecknad och Lena Algerin, Senior Investment Manager, svarade öppet på frågor om sjukhuset och investeringen och det stod klart att journalisten kanske inte helt förstått vårt uppdrag och arbetssätt. Med förhoppning om att vi lyckats beskriva detta bättre i samtalet ser vi nu fram mot det eventuella inslaget.

 Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund