Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Skapa jobb, skapa framtid………..

Det är ju rätt fantastiskt att få jobba med något så avgörande som ”fattigdomsbekämpning genom hållbart företagande”.

Jo, visst kan man uttrycka det något mer känslomässigt med tanke på att  uppdraget de facto skapar resultat som till slut landar i människors möjligheter att leva rimliga liv. Tack vare att goda arbetstillfällen skapas kan vi på sikt avläsa framsteg på individnivå. I vardagen. I ofta komplicerade miljöer.

T.ex. i Afrika som hungrar efter kloka jobbskapande investeringar. Men det finns en stor okunskap och osäkerhet avseende att investera i delar av den miljön. Och utifrån just det kunskapssuget känns det oerhört tilltalande att arbeta för en verksamhet som oomtvistat är experter på investeringar i bl.a. Afrika.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

SVT tog upp sjukhusinvestering i Erbil, Irak.

Idag genomförde Hanna Eklund, SVT, Tvärsnytt en intervju med oss angående en av många investeringar. Sjukhuset i Erbil var ämnet men utgångspunkten för intresset var att en av de övriga  investerarna tidigare i höst misstänkts för brott. Dock ledde detta ej till åtal!

Vi, dvs undertecknad och Lena Algerin, Senior Investment Manager, svarade öppet på frågor om sjukhuset och investeringen och det stod klart att journalisten kanske inte helt förstått vårt uppdrag och arbetssätt. Med förhoppning om att vi lyckats beskriva detta bättre i samtalet ser vi nu fram mot det eventuella inslaget.

 Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

Transparens, ett centralt tema när UN PRI:s nätverk av investerare möts

Den här veckan samlas drygt 400 representanter för UN PRI:s nätverk av investerare. Alla har liksom Swedfund attesterat sex principer om ansvarsfulla investeringar. Konferensen äger rum veckan efter att IPCC släppte sin rapport om klimatförändringarna, varför investerarnas ansvar i denna fråga ligger högt på agendan. Bland andra frågor på konferensens agenda är hur man kan bekämpa korruption och självklart handlar flera seminarier om de afrikanska tillväxtländerna och behovet av långsiktigt riskkapital. Transparens är ett centralt tema och i syfte att förbättra investerarnas externa information är nu PRI:s redovisningsramverk på plats och utgör obligatorium för alla investerare som attesterat UN PRI. Swedfunds första PRI-rapport kommer att presenteras på vår hemsida före utgången av mars 2014.

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs

Swedfund möter delegation med CSR-ansvariga från Kinas största företag

Torsdagen den 26 oktober medverkade Swedfund International AB vid en mottagning på Scandic Grand Central Hotel i Stockholm med 25 personer från Kina som Svenska Institutet arrangerade. Den kinesiska delegationen, inbjuden av UD, bestod av CSR-ansvariga vid Kinas största företag, från gruvor till järnvägsbolag och stålverk mm. En arbetade på ett företag med 2 miljoner anställda, övriga kom från företag som ”enbart” hade några hundra tusen anställda var. De har varit i Sverige en vecka och träffat företrädare för stora svenska företag för att lära sig hur vi arbetar med ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. Alla var mycket nöjda med vistelsen i Sverige och imponerade av vilken fin miljö vi har, såväl inom företagen som i utemiljön.

Nils Marcks v Würtemberg, Senior Loan Manager, Swedpartnership

 

Investeringar via fonder. Riskfyllt, bra eller dåligt?

I vissa sammanhang investerar Swedfund via fonder. Detta kritiseras ibland utifrån att risk för t.ex. skatteflykt föreligger.
Men vi har ett arbetssätt och en syn på detta som enklast förklaras så här.

Bistånd med förstånd.

Swedfund investerar i företag i några av världens fattigaste länder. Korruption, penningtvätt, krig och konflikt bidrar till att skapa ett instabilt och riskfyllt investeringsklimat. Många av länderna har dessutom stora problem med skatte- och kapitalflykt.

Mot bakgrund av detta kan Swedfund inte alltid investera direkt i utvecklingsländerna, utan måste istället göra fondinvesteringar via tredje land, så kallade Offshore Financial Centers (OFC:s).

Varför offshore?

I OFC:s som till exempel Mauritius finns det som idag saknas i många afrikanska länder, nämligen fungerande domstolar, juridiska ramverk och en etablerad finansiell infrastruktur. Det gör att Swedfunds investeringar hamnar i goda händer, förvaltas effektivare och ger bättre avkastning.

Fonderna investerar i sin tur i utvecklingsbara företag, som betalar skatt i sitt hemvistland. När fonden efter några år bidragit till att skapa arbetstillfällen och tillväxt säljer fonden sin andel. Swedfunds del av vinsten beskattas i Sverige och återinvesteras i nya företag, främst i Afrika.

Efterlängtad utveckling

Vår förhoppning är att fler afrikanska länder får ordning på sina skattelagstiftningar och finansiella system. Först då kan och vågar vi öka andelen direktinvesteringar. Och utvecklingen går åt rätt håll, inte minst tack vare en kontinuerlig dialog mellan utvecklingsländerna och OECD/Global Forum, som bidrar med kunskap om finansiell struktur och transparens, demokrati, affärsetik och annat som är självklart i vår del av världen.

Vi välkomnar en saklig och nyanserad debatt som hjälper till att skynda på denna efterlängtade utveckling.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund