Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

How Effective Are Multilateral Aid Organizations?

Den 16 december arrangerar Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) ett internationellt seminarium om multilateralt bistånd:

A very large part of global aid is multilateral, i.e. distributed through the UN system, development banks, EU or other global organisations. But is the effectiveness of these sufficiently evaluated? Which ones are fit for purpose? And what general lessons can be learned?

Speakers: prof. Helen V. Milner, Princeton University, USA; Ms. Rachel Arrundale, DFID, UK; Mr. Björn Gillsäter, MOPAN, France; Mr. Paul Balogun, UK.

Time: Coffee/tea served from 08.30; seminar 09.00-12.30.

Venue: Rosenbad Conference Centre, Drottninggatan 5, Stockholm.

Organiser: The Swedish Expert Group on Aid Studies (EBA).

Further information: Mats Hårsmar, mats.harsmar@gov.se.

Registration: at the latest by the 13th of December to eba.seminarium@gov.se.

Expressen: Svensk hjärtläkare offer för maktspel!

Expressen uppmärksammar idag att Dr Fikru Maru sitter i fängelse i Etiopien sen ett halvår. Dr Fikru Maru är chef för hjärtsjukhuset ACH i Addis Ababa, Etiopien. Sjukhuset är det första i sitt slag och en väl fungerande och nödvändig verksamhet där Swedfund är delägare.

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/svenska-hjartlakaren-offer-for-maktspel

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

Dialog om skatteprinciper

Vi återkommer på det här sättet med en öppen redovisning av den intressentdialog om skatt som vi hade den 29 oktober. Vi bad PwC att skriva minnesanteckningar i dialogen om de Draft Principles for Corporate Responsibility on Tax som tagits fram av Christian Aid och IBIS. Bland andra civilsamhällesorganisationer deltog Christian Aid, IBIS, Diakonia, Action Aid, Svenska Kyrkan och Forum Syd.

Swedfund Stakeholder dialogue Minutes of Meeting 29 October 2013_FINAL

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund

Företagande i konfliktområden?

Rapporten Corporate Responsibility in Conflict-Affected and High-Risk Areas,  presenteras nästa vecka vid två konferenser i Stockholm.

Investeringar på nya marknader – som ofta är konfliktpåverkade områden – kan genom etableringen av jobbskapande företag bli en vital stimulans för samhällsutveckling och även demokratiutveckling på längre sikt. Det finns emellertid exempel där företag inte klarat att verka i dessa komplexa och ytterligt svåra miljöer. I syfte att lära av företags erfarenheter har Diakonia under året lett ett erfarenhetsutbytesprojekt med rapportens namn.

”Rapporten innehåller förutom lärande fallstudier, en mycket användbar översikt över tillämpbara standarder, verktyg och initiativ till hjälp för företag som planerar etableringar i svåra miljöer”, säger Lars-Olle Larsson, som representerat Swedfund i projektets referensgrupp.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

Report_Corporate Responsibility in Conflict-Affected and High-Risk Areas_2013_final

 

Skattesubventioner eller ej?

Idag kan vi läsa om den återkommande kritiken mot att vissa länder accepterar skattebefrielse som incitament för nya investeringar. http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=61456

Action Aid är en av de organisationer som driver frågan och där Swedfund omnämns marginellt men dock som exempel på att möjligheten utnyttjats. Vi välkomnar debatten och är öppna för idéer hur vi skulle kunna agera på ett annorlunda sätt men ändå investera för att skapa hållbara jobb i extremt komplicerade miljöer.  Vi talar om länder där inkomst- och sysselsättningsnivåerna är mycket låga och där skattelättnader kan vara ett av få verktyg för att attrahera investeringar och långsiktiga företagsinvesteringar. Investeringar som i sin tur bidrar till den ekonomiska utvecklingen genom höjda intäkter/inkomster för företag, individer och regeringar.

Skattelättnader förekommer även i Europa och även i Sverige. Exempelvis subventioner för företagsetableringar i olika delar av Sverige som en del av sysselsättningspolitiken. Det är ett arbetssätt för att uppnå andra mål än den omedelbara skatteintäkten. M.a.o. att på längre sikt uppnå en högre sysselsättningsgrad, fler företagsetableringar och därmed också större skatteintäkter från såväl företag som individer.

Swedfunds val handlar till slut om att överväga investering eller ej, dvs gör vi större nytta med investeringen än om vi avstår helt?

Kai Sundström, Kommunikationschef,  Swedfund