Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Dr Fikru Maru i domstol efter 5 månaders ovisshet i Etiopiskt fängelse.

Dr Fikru Maru, grundare av ACH, Addis Cardio Thoracic Hospital, häktades i Etiopien i mitten av maj. Detta skedde i samband med att en rad personer greps, såväl myndighetspersoner som affärsmän. Ingen tydlig formulering av vad Fikru Maru misstänkts för har framkommit förrän idag när när hans fall äntligen togs upp i domstolen i Addis Abeba.

Fikru Maru misstänks för att ha påverkat utgången av ett ärende som var aktuellt 2010 där misstanke om ett slags tullbrott förelåg. Fallet lades ner och nu påstås att detta skett genom att  för fallet vitala beslutsfattare otillbörligen påverkats. På plats i Addis Abeba finns medarbetare från Swedfund och advokat och vi har genom dem haft möjlighet att träffa Dr Maru. Dr Fikru Maru är svensk medborgare.

Dr Fikru Maru har byggt upp ett väl fungerade sjukhus i Addis Abeba. Sjukhuset är det första av sitt slag i Etiopien, öppenvård för hjärt- och kärlsjukdomar i Addis Abeba. Swedfund har varit engagerat i etableringen av sjukhuset och är delägare.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

Swedfund bjuder in civilsamhällets organisationer till dialog om skatter

Varje år förlorar utvecklingsländerna betydande intäktsbelopp då t.ex. internprissättning och räntesnurror reducerar den bolagsskatt som, om den betalades i landet där verksamheten de facto bedrivs, hade kunnat användas för samhällsutveckling av t.ex. skolor och sjukvård. Civilsamhällets organisationer har sökt vägar för att inleda en dialog om vilka principer som rimligen bör vara vägledande i skattefrågorna.

Swedfund har därför nu tagit initiativet och bjudit in ett antal civilsamhällesorganisationer från England, Danmark och framförallt Sverige, för att imorgon tisdag den 29 oktober inleda en dialog med representanter för bland andra Christian Aid, IBIS, Diakonia, Action Aid, Svenska Kyrkan och Forum Syd. Utgångspunkten är Christian Aids utkast till principer, Draft Principles for Corporate Responsibility on Tax. Läs utkastet som Christian Aid tagit fram på: http://ibis.dk/sites/default/files/PDF%20global/Policy%20Brief/draft_principles_for_corporate_responsibility_on_tax_-_by_ibis_and_christian_aid.pdf

”Skattefrågorna är komplexa och det är ett område där det är synnerligen viktigt att hitta internationell samstämmighet. För att så ska ske måste en aktiv dialog naturligtvis föras mellan civilsamhälle, näringsliv och politik. Min förhoppning är att vi genom dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte med civilsamhällets företrädare nu dels får lyssna men också bidra i en transparent dialog”, säger Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund.

Kai Sundström, Swedfund

Svenskt bistånd mot nya mål? Seminarium 31 oktober

Svenskt bistånd mot nya mål? Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit ett nytt övergripande och sammanhållet mål för allt bistånd: ”förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Vad kan en sådan ny målformulering innebära i praktiken? Medverkande: professor Bo Rothstein, biståndsexperten Bertil Odén, freds- och utvecklingsforskaren Jonas Ewald m.fl.

Tid: 31 oktober 2013. Smörgås och kaffe från kl. 08.30; seminarium kl. 9-11.

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm.

Arrangör: Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Information: Emma Öståker, emma.ostaker@gov.se.

Anmälan: senast 28/10 till seminarium31okt@gov.se.

Launched! Farmers’ Development Services designed by Addax Bioenergy Ltd

Local News

In Sierra Leone, Farmers’ Development Services Launched

By a Correspondent
Oct 14, 2013, 12:12

The official launch of the Farmer Development Services (FDS) at the Kontobe Site over the weekend did not come as a surprise to many farmers from various villages that witnessed the important occasion. The FDS is established as a baby of the Farmer Development Programme (FDP), which was designed by Addax Bioenergy Limited as a food security programme to mitigate against cropland that would be lost to its operations.

http://news.sl/drwebsite/publish/article_200523953.shtml

Årets företagare – Swedpartnershipkund!

Branschorganisationen Företagarna utsåg i helgen Hamdija Jusufagic till ”Årets företagare”. Hamdija är skåning och driver System Verification Sweden AB i Malmö med drygt 185 anställda, ett företag som sysslar med bland annat kvalitetssäkring av mjukvara. För närvarande håller bolaget på att etablera ett dotterbolag i Bosnien-Hercegovinas huvudstad Sarajevo, vilket ska fungera som en underleverantör av tjänster till det svenska moderbolaget och dess kunder. Med finansiellt stöd från Swedfunds program Swedpartnership kommer det svenska bolaget att överföra kompetens och utrustning till det bosniska dotterbolaget.

Nils Marcks v Würtemberg, Senior Loan Manager, Swedpartnership