Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Skattesubventioner eller ej?

Idag kan vi läsa om den återkommande kritiken mot att vissa länder accepterar skattebefrielse som incitament för nya investeringar. http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=61456

Action Aid är en av de organisationer som driver frågan och där Swedfund omnämns marginellt men dock som exempel på att möjligheten utnyttjats. Vi välkomnar debatten och är öppna för idéer hur vi skulle kunna agera på ett annorlunda sätt men ändå investera för att skapa hållbara jobb i extremt komplicerade miljöer.  Vi talar om länder där inkomst- och sysselsättningsnivåerna är mycket låga och där skattelättnader kan vara ett av få verktyg för att attrahera investeringar och långsiktiga företagsinvesteringar. Investeringar som i sin tur bidrar till den ekonomiska utvecklingen genom höjda intäkter/inkomster för företag, individer och regeringar.

Skattelättnader förekommer även i Europa och även i Sverige. Exempelvis subventioner för företagsetableringar i olika delar av Sverige som en del av sysselsättningspolitiken. Det är ett arbetssätt för att uppnå andra mål än den omedelbara skatteintäkten. M.a.o. att på längre sikt uppnå en högre sysselsättningsgrad, fler företagsetableringar och därmed också större skatteintäkter från såväl företag som individer.

Swedfunds val handlar till slut om att överväga investering eller ej, dvs gör vi större nytta med investeringen än om vi avstår helt?

Kai Sundström, Kommunikationschef,  Swedfund

 

 

Varför tveka om obligatorisk hållbarhetsredovisning?

Regeringens inställning till hållbart företagande riskerar att urvattnas om inte Sverige säger ja till obligatorisk hållbarhetsredovisning. Både finansminister Peter Normans och CSR-ambassadör Bengt Johanssons arbete kommer att förlora trovärdighet om inte Sverige stöder det nuvarande EU-förslaget, det skriver Lars-Olle Larsson, ESG-manager på Swedfund och svensk representant för nätverket IIRC, International Integrated Reporting Council, i ett brev till regeringen. 
I brevet som är adresserat till finansmarknadsminister Peter Norman och handelsminister Ewa Björling skriver han att det både är överraskande och inkonsekvent att regeringen tvekar om att ställa sig bakom EU-kommissionens förslag. Det efter att Ewa Björling tidigare uttryckt att hon inte stöder obligatorisk hållbarhetsredovisning för de större företagen. Som MiljöRapporten Direkt tidigare rapporterat så går åsikterna isär bland de olika departementen.
Enligt Lars-Olle Larsson ligger förslaget om obligatorisk hållbarhetsredovisning rätt i tiden som ett steg mot mer värdeskapande redovisning och ökad transparens.

MiljöRapporten Direkt, 6 nov

Samsyn i dialog om skatteprinciper

Den 29 oktober deltog bland andra Christian Aid, IBIS, Diakonia, Action Aid, Svenska Kyrkan och Forum Syd i en dialog med Swedfund om de Draft Principles for Corporate Responsibility on Tax som tagits fram av Christian Aid och IBIS, http://ibis.dk/sites/default/files/PDF%20global/Policy%20Brief/draft_principles_for_corporate_responsibility_on_tax_-_by_ibis_and_christian_aid.pdf

Principen om land-för-land-rapportering var en av flera frågor på agendan för dialogen, som präglades av samsyn och samstämmighet. Swedfund har ambitionen att redovisa skatt på aggregerad nivå i våra direktägda portföljbolag redan i den integrerade redovisningen avseende verksamhetsåret 2013.

”Vi välkomnar att Swedfund bjuder in representanter från civila samhället till en dialog om de globala utmaningar vi står inför. Vi ser att Swedfund har blivit mer öppna och vi är mycket positiva till deras vilja att dra sitt strå till stacken för att motverka skatteflykt från utvecklingsländer. Det är dock mycket viktigt att det finns en tydlig politisk vilja och styrning från riksdag och regering. Sverige bör vara mer aktiv i pågående förhandlingar inom EU för att öka öppenhet och bekämpa skatteflykt”, säger Bo Forsberg, Generalsekreterare i Diakonia, efter sitt deltagande i dialogen.

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund

Dr Fikru Maru i domstol efter 5 månaders ovisshet i Etiopiskt fängelse.

Dr Fikru Maru, grundare av ACH, Addis Cardio Thoracic Hospital, häktades i Etiopien i mitten av maj. Detta skedde i samband med att en rad personer greps, såväl myndighetspersoner som affärsmän. Ingen tydlig formulering av vad Fikru Maru misstänkts för har framkommit förrän idag när när hans fall äntligen togs upp i domstolen i Addis Abeba.

Fikru Maru misstänks för att ha påverkat utgången av ett ärende som var aktuellt 2010 där misstanke om ett slags tullbrott förelåg. Fallet lades ner och nu påstås att detta skett genom att  för fallet vitala beslutsfattare otillbörligen påverkats. På plats i Addis Abeba finns medarbetare från Swedfund och advokat och vi har genom dem haft möjlighet att träffa Dr Maru. Dr Fikru Maru är svensk medborgare.

Dr Fikru Maru har byggt upp ett väl fungerade sjukhus i Addis Abeba. Sjukhuset är det första av sitt slag i Etiopien, öppenvård för hjärt- och kärlsjukdomar i Addis Abeba. Swedfund har varit engagerat i etableringen av sjukhuset och är delägare.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

Swedfund bjuder in civilsamhällets organisationer till dialog om skatter

Varje år förlorar utvecklingsländerna betydande intäktsbelopp då t.ex. internprissättning och räntesnurror reducerar den bolagsskatt som, om den betalades i landet där verksamheten de facto bedrivs, hade kunnat användas för samhällsutveckling av t.ex. skolor och sjukvård. Civilsamhällets organisationer har sökt vägar för att inleda en dialog om vilka principer som rimligen bör vara vägledande i skattefrågorna.

Swedfund har därför nu tagit initiativet och bjudit in ett antal civilsamhällesorganisationer från England, Danmark och framförallt Sverige, för att imorgon tisdag den 29 oktober inleda en dialog med representanter för bland andra Christian Aid, IBIS, Diakonia, Action Aid, Svenska Kyrkan och Forum Syd. Utgångspunkten är Christian Aids utkast till principer, Draft Principles for Corporate Responsibility on Tax. Läs utkastet som Christian Aid tagit fram på: http://ibis.dk/sites/default/files/PDF%20global/Policy%20Brief/draft_principles_for_corporate_responsibility_on_tax_-_by_ibis_and_christian_aid.pdf

”Skattefrågorna är komplexa och det är ett område där det är synnerligen viktigt att hitta internationell samstämmighet. För att så ska ske måste en aktiv dialog naturligtvis föras mellan civilsamhälle, näringsliv och politik. Min förhoppning är att vi genom dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte med civilsamhällets företrädare nu dels får lyssna men också bidra i en transparent dialog”, säger Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund.

Kai Sundström, Swedfund