Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Öka jobbskapandet för att minska fattigdomen

Idag den 17 oktober är det den internationella dagen för utrotande av fattigdom. Det är också fattigdomsbekämpning och att avskaffa all form av fattigdom överallt, som FN lyfter som mål nummer ett bland de 17 globala målen. Det är ett tufft mål att nå, men det finns inga alternativ. Fattigdom innebär inte bara ekonomisk utsatthet. Det betyder också brist på frihet och makt, inflytande och hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

En historisk tillbakablick visar att utvecklingen globalt har gjort stora framsteg. I början av 1800-talet levde omkring 90 procent av jordens befolkning i vad vi idag definierar som extrem fattigdom. Idag är det bara runt 10 procent. Sedan 1960 har medellivslängden på global nivå ökat med 20 år, barnadödligheten har sjunkit från 18 procent till under 5 procent och inkomsterna i genomsnitt per person, har nästan tredubblats. De målsättningar som världen strävade mot fram till 2015, de så kallade millenniemålen, sågs som mycket ambitiösa när de antogs. Men faktum är att flera uppnåddes. Målet att halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom nåddes fem år före utsatt tid. Även målet att halvera andelen människor utan vatten nåddes, liksom målet att lika många flickor som pojkar ska börja i skolan.

Men fortfarande är det en lång bit kvar. FN:s utvecklingsprogram UNDP publicerar årligen ett ”Multidimensional Poverty Index” (MPI), som mäter fattigdom ur flera olika dimensioner, däribland hälsa, utbildning och levnadsstandard. Enligt de senaste siffrorna lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom, hälften av dessa är barn. Afrika söder om Sahara, har den högsta andelen fattiga, motsvarande 58 procent.

Tillsammans med andra utvecklingsfinansiärer har Swedfund en avgörande roll i att bidra till att skapa fler hållbara företag i världens fattigaste länder. Fattiga länder har behov av investeringar för att genom företagande skapa anständiga arbetstillfällen. Det finns många entreprenörer och mikroföretag på den afrikanska kontinenten. Samtidigt är behovet av fler arbetstillfällen stort.

Nu är det hög tid att öka takten på jobbskapandet i världens fattigaste länder, eftersom det är så vi ser att människor bäst kan lyfta sig ur fattigdom. Att också sysselsätta kvinnor är centralt för att nå målet om att utrota fattigdomen och skapa en inkluderande tillväxt. Därför vill vi stärka kvinnors egenmakt och ekonomiska situation. Mer jämställda bolag är också mer lönsamma och hållbara bolag. När kvinnor deltar i ekonomin och får mer resurser minskar dessutom fattigdomen. Kvinnor använder upp till 90 procent av sin lön till att lyfta familjen ur fattigdom. Motsvarande summa för män är 40 procent. De investerar också i högre grad i utbildning för sig själv och för barnen.

Vi och övriga utvecklingsfinansiärer gör skillnad. Ett exempel är bolaget Kinyeti i Sydsudans huvudstad Juba, som Swedfund investerat i. Just Sydsudan är ett av de nio länder i världen där över 90 procent lever i fattigdom. Vår investering i bolaget Kinyeti gör att lån kan ges till lokala företag inom olika sektorer i allt från sjukvård och hotell till reservdelar för motorcyklar. Genom utlåningsverksamheten bidrar bolaget till att det skapas förutsättningar för de internationella organisationerna att verka i Sydsudan samtidigt som det skapas arbetstillfällen för sydsudaneserna i en av världens mest underutvecklade ekonomier.

Våra investeringar och hur vi skapar värde i dessa investeringar lägger grunden för livskraftiga företag i de länder och regioner som behöver det allra mest. Vårt engagemang gör att också andra, privata aktörer vågar satsa. Eftersom nio av tio jobb skapas i den privata sektorn och varje nytt jobb tar åtminstone fem människor ur fattigdom, bidrar investeringar i företag till mycket mer än det som investeras. Det ger konkret resultat som bidrar till ekvation 2030 och som bidrar till att accelerera genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål.

/Maria Håkansson, VD 

Dramaserie om bistånd

I dagarna har en dansk TV-serie börjat sändas på SVT. Den finns också på SVT Play. Det är en dramaserie med många skickliga skådespelare och baseras på en bok som heter ”Liberty”. Den handlar om danska och svenska biståndsarbetare i 1980-talets Afrika. I grunden är det en berättelse om biståndsarbetare i en tillvaro kantad av sex, alkohol, droger och utnyttjande av lokalbefolkningen. Det är med andra ord ingen vacker bild av biståndsarbetet som målas upp. Både danska biståndsorganet Danida och Swedfund omnämns i programmet i sammanhang där medel missbrukas.

Det är självklart omöjligt att förhålla sig till en dramaserie baserad på fiktiva case, men jag vill ändå passa på att berätta om vårt arbete som det ser ut idag.

Vi har under många år arbetat med ansvarsfulla och hållbara investeringar och baserat på vår långa erfarenhet införde vi successivt en ny modell för detta 2013-2014. Den affärsmodell vi arbetar med idag vilar på tre pelare: Samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Till varje pelare är indikatorer kopplade som vi bedömer inför, under och i samband med att vi lämnar en investering. Under Samhällsutveckling mäter vi antal jobb som vi bidragit till att skapa, skatteintäkter som genererats i landet, andel kvinnor som arbetar i investeringen samt CO2 avtryck (nytt för i år). Under hållbarhet tittar vi på att investeringen efterlever ILO:s kärnkonventioner och tilläggsprotokoll, att miljöledningssystem finns på plats och att det finns ett antikorruptionssystem. Under finansiell bärkraft mäter vi bl.a. bolagens tillväxt och avkastning.

Inför att vi beslutar om en investering bedömer vi investeringen utifrån våra tre pelare, samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Innan investeringen utarbetar vi en ESGAP (Environmental Social Governance Action Plan) med fastställda tidpunkter för då brister i samband med att vi går in i investeringen ska ha åtgärdats. ESGAP utgör en del av investeringsavtalet med de nya bolag vi har i våra portfölj. Det hjälper oss att påverka bolagen i rätt riktning. Vi påverkar genom att följa upp handlingsplanen (ESGAP) genom dialog med bolaget, i styrelsearbetet (när vi har en styrelseplats) samt genom bolagets årliga egendeklaration och vår återkoppling avseende denna. Vi har dessutom möjlighet att genomföra regelbundna platsbesök och/eller interna revisioner och tredjepartsrevisioner som en del av arbetet inom ESG-området. Swedfunds egen personal styrs dessutom av vår uppförandekod, som beskriver bland annat hur vi uppträder som affärspartner, arbetsgivare/arbetstagare och samhällsaktör.

Utan att avslöja för mycket av handlingen i TV-serien Liberty, så kan jag säga att om den typen av missförhållanden uppmärksammats idag så hoppas jag att visselblåsare hade hört av sig direkt till oss, istället för att ta till mer drastiska metoder.

Med detta sagt, jag tycker det är bra att biståndet och utvecklingsfinansiering granskas och belyses ur olika aspekter, både i media och i kulturen. Kanske du får frågor om oss och vårt sätt att jobba? Maila direkt till oss, så ska vi försöka svara på era frågor.

/Maria Håkansson, VD
e-post: info(at)swedfund.se

Sustainable investments and innovative businesses in Africa, Seminar, May 31st in Stockholm

Nordekon Aps welcome you to AFRICA INNOVATION NETWORK seminar “Sustainable investments and innovative businesses in Africa” in Stockholm, May 31st, 2018.

AFRICA INNOVATION NETWORK is a pan-Nordic network with more than 10 seminars a year in Denmark, Sweden and Finland. The company cases presented at the seminar will cover operations and business adventures from all over Africa within trading, partnerships, investments etc. The seminars are focusing on networking, sparring and building business relations such as partnerships – not only in Sweden – but also in the Nordics and Africa.

Meet one of the most powerful business women in Sweden – Malin Cronqvist, CEO and founder of Help to Help – who will be presenting her business case in Africa about enabling higher education for young people

You find the program and registration details here, Sustainable investments and innovative businesses in Africa

Uppföljning hos Fram Ltd i Ho Chi Minh City

Jag har precis lämnat ett svensk-sommar-varmt och fuktigt Ho Chi Minh City i Vietnam efter ett möte med Christopher Beselin i Fram Ltds ljusa lokaler centralt i staden.

Fram är ett av de lokala bolag vars utveckling vårt etableringsstöd varit med och finansierat. När vi hösten 2015 kom i kontakt med Christopher Beselin, huvudpersonen bakom Fram, hade det vietnamesiska bolaget ca 20 mjukvaruutvecklare som arbetade mot främst svenska kunder. Vårt projekt med Fram kom igång i början av 2016 och hade det dåvarande svenska moderbolaget Diomed ABs support.

Det övergripande syftet med projektet var att vidareutveckla och kvalitetssäkra det vietnamesiska företagets organisation och processer med ambitionen att förbättra bolagets leveransförmåga mot de svenska kunderna. Viktiga aspekter för det stöd vi beviljade var också antalet förväntade nya jobb, den planerade kunskapsöverföringen samt de arbetsvillkor och det arbetssätt som Fram representerade.

Nu i mars 2018, ingår vietnamesiska Fram som dotterbolag till det i svenska bolaget Fram Skandinavien AB, som noterades på Nasdaq First North i oktober 2017. Det noterade bolaget har i två omgångar tagit in totalt 40 miljoner för att finansiera den fortsatta utvecklingen av verksamheten i Vietnam.

Frams verksamhet i Vietnam är nu uppdelad i två integrerade affärsområden, Standing Teams som är en vidareutveckling av de ursprungliga utvecklingstjänsterna, och Venture Building som är bolagets modell för att investera i tillväxtbolag i tidiga faser. Fram har i nuläget totalt ca 150 personer sysselsatta i HCMC och Da Nang med koppling till de båda affärsområdena och de Ventures som knoppats av. En hygglig utveckling på lite mer än två år. För mer info om bolaget se www.wearefram.com.

/Staffan Ahl, Director of Swedpartnership

Onsdagen den 21 mars är Swedfunds Senior Investment Manager Anders Craft, en av talarna när SSACC och Tillväxtverket bjuder in till seminarium. Syftet med seminariet är att ge en överblick över de finansieringsmöjligheter olika svenska institutioner tillhandahåller, för att minimera riskerna när bolag gör affärer i Zambia och södra Afrika.

Länk till inbjudan, Financing, Partnership and Risk-sharing for business ventures into Zambia/Southern Africa.