Författar Arkiv

Erika Bjerströms bok Det nya Afrika – nu på engelska

Swedfund har tidigare varit med och tagit fram ett läromedel för högstadiet, baserat på SVTs utrikeskorrespondent Erika Bjerströms bok ”Det nya Afrika”. Boken har översatts till engelska och lanseras idag med ett seminarium på Svenska Ambassaden i Nairobi.

"The New Africa" av Erika Bjerström läses av en ung man i Mathare. Foto: Fredrik Lerneryd

”The New Africa” av Erika Bjerström läses av en ung man i Mathare. Foto: Fredrik Lerneryd

Många av oss har fortfarande en förlegad bild av Afrika som bygger på fördomar, stereotypa bilder och föreställningar om en förlorat kontinent. Men den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser många möjligheter att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Erika Bjerström tecknar i boken sin bild av Afrika. En bild som väcker hopp, fjärran från hopplöshet och stagnation, men självklart med rejäla utmaningar.

I “The New Africa” berättar Erika Bjerström om sina fängslande möten med studenter, företagare, jordbrukare, politiker och många andra. Boken lanseras i samband med seminariet “Whose Africa is rising – Perspectives on a changing continent” vid Svenska Ambassaden i Nairobi, Kenya.

Money Matters – Implementing Agenda 2030

Den 2 juni anordnar Dag Hammarskjöld Foundation och UNDP Sweden ett frukostseminarium för att diskutera trender, utmaningar och möjligheter för finansiering av världens nya utvecklingsagenda. Swedfunds VD Anna Ryott ingår i panelen.

In this seminar, trends, challenges and opportunities for financing the world’s new development agenda will be discussed. Could the AAAA framework lead to new broad and long-term financing models and partnerships? What are the pitfalls and shortcomings that need to be addressed in order for proper funding to be mobilised? And what will the role and financing priorities be of different stakeholders, the UN amongst them, given the broad agenda addressing both global and local issues?

Läs mer om seminariet Money Matters – Implementing Agenda 2030