Författar Arkiv

Uppföljning hos Fram Ltd i Ho Chi Minh City

Jag har precis lämnat ett svensk-sommar-varmt och fuktigt Ho Chi Minh City i Vietnam efter ett möte med Christopher Beselin i Fram Ltds ljusa lokaler centralt i staden.

Fram är ett av de lokala bolag vars utveckling vårt etableringsstöd varit med och finansierat. När vi hösten 2015 kom i kontakt med Christopher Beselin, huvudpersonen bakom Fram, hade det vietnamesiska bolaget ca 20 mjukvaruutvecklare som arbetade mot främst svenska kunder. Vårt projekt med Fram kom igång i början av 2016 och hade det dåvarande svenska moderbolaget Diomed ABs support.

Det övergripande syftet med projektet var att vidareutveckla och kvalitetssäkra det vietnamesiska företagets organisation och processer med ambitionen att förbättra bolagets leveransförmåga mot de svenska kunderna. Viktiga aspekter för det stöd vi beviljade var också antalet förväntade nya jobb, den planerade kunskapsöverföringen samt de arbetsvillkor och det arbetssätt som Fram representerade.

Nu i mars 2018, ingår vietnamesiska Fram som dotterbolag till det i svenska bolaget Fram Skandinavien AB, som noterades på Nasdaq First North i oktober 2017. Det noterade bolaget har i två omgångar tagit in totalt 40 miljoner för att finansiera den fortsatta utvecklingen av verksamheten i Vietnam.

Frams verksamhet i Vietnam är nu uppdelad i två integrerade affärsområden, Standing Teams som är en vidareutveckling av de ursprungliga utvecklingstjänsterna, och Venture Building som är bolagets modell för att investera i tillväxtbolag i tidiga faser. Fram har i nuläget totalt ca 150 personer sysselsatta i HCMC och Da Nang med koppling till de båda affärsområdena och de Ventures som knoppats av. En hygglig utveckling på lite mer än två år. För mer info om bolaget se www.wearefram.com.

/Staffan Ahl, Director of Swedpartnership

Onsdagen den 21 mars är Swedfunds Senior Investment Manager Anders Craft, en av talarna när SSACC och Tillväxtverket bjuder in till seminarium. Syftet med seminariet är att ge en överblick över de finansieringsmöjligheter olika svenska institutioner tillhandahåller, för att minimera riskerna när bolag gör affärer i Zambia och södra Afrika.

Länk till inbjudan, Financing, Partnership and Risk-sharing for business ventures into Zambia/Southern Africa.

Swedfund paneldeltagare när WEO 2017 presenterades

Gunilla Nilsson deltar i panel om WEO 2017

Internationella energibyråns (IEA) exekutivdirektör Fatih Birol presenterade den årliga rapporten World Energy Outlook (WEO) 2017 och Energy Access Outlook 2017 – From Poverty to Prosperity i förra veckan, under samordnings- och energiminister Ibrahim Baylans värdskap. Swedfunds Gunilla Nilsson var en av paneldeltagarna.

WEO innehåller statistik och analyser av energiläget i världen. I årets rapport fördjupar man sig bl.a. i energiförsörjning ur ett globalt perspektiv, det globala hållbara utvecklingsmålet om energi (SDG7) och kopplingarna mellan energi och andra SDGer, som jämställdhet, klimat och hälsa. I specialrapporten lyfts möjliga tillvägagångssätt för att göra elektricitet tillgänglig för alla, med fokus på den afrikanska kontinenten.

Under seminariet deltog Ibrahim Baylan och Faith Birol i ett panelsamtal tillsammans med Anders Arvidsson från Sida, Emilio Guzman från H&M, Lena Neij från Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet och Gunilla Nilsson.

– Hållbar energi driver finansiell tillväxt framför allt i utvecklingsländerna. Mot bakgrund av behoven, men också möjligheterna, är långsiktiga investeringar från den privata sektorn oumbärliga för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål om energi, sa Gunilla Nilsson, investerare på Swedfund.

Lär mer på Regeringens hemsida, Globala energiläget vittnar om stora paradigmskiften

På styrelsemöte i Sydsudan, ett land hårt märkt av fattigdom och inbördeskrig

Jag är på väg till styrelsemöte i bolaget Kinyeti i Sydsudans huvudstad Juba. Bolaget ger lån till lokala företag inom olika sektorer som spänner över hela skalan från sjukvård och hotell till reservdelar för motorcyklar.

Juba har sitt ursprung i en belgisk gränspostering i det som var Lado Enklaven runt förra sekelskiftet. Leopold II av Belgien hade i en överenskommelse med England bytt till sig området på livstid för att få förbindelse med Nilen från dåvarande Fristaten Kongo.

Vi passerar Nilen vid inflygningen till flygplatsen. För hundra år sedan dominerades området av stora elefanthjordar på upp mot 2 000 djur. Elefanterna har för länge sedan försvunnit och Sydsudan präglas idag av fattigdom, interna väpnade konflikter och biståndsorganisationernas närvaro.

När man kliver av planet känns det som att befinna sig i en krigszon. Flygplatsen domineras av transportplan och helikoptrar. Terminalen utgörs av ett nödtorftigt uppsatt tält. Hela området ger ett kaosartat intryck.

I Juba blir man ständigt påmind om det spända och labila säkerhetsläget. Muren runt presidentpalatset bär tydliga spår av eldstrider med mängder av kulhål. Så fort det blir mörkt upprättas vägspärrar. Biståndsorganisationerna har utfärdat utegångsförbud efter kl 19:00 för sin personal.

Jag och min kollega från Norfund är i Juba i tre dagar. Förutom styrelsemötet hinner vi med ett drygt 10-tal möten med lokala affärspartners. Största delen av bolagen levererar tjänster till biståndsorganisationerna. Några är dock inriktade på lokala behov inom t ex sjukvård. Genom utlåningsverksamheten bidrar vårt bolag Kinyeti till att det skapas förutsättningar för de internationella organisationerna att verka i Sydsudan samtidigt som det skapas arbetstillfällen för sydsudaneserna i en av världens mest underutvecklade ekonomier.

Trots den närmast suggestiva miljön känner vi oss aldrig hotade. Det ambitiösa programmet med många bra möten kunde genomföras helt enligt planerna och utan incidenter.

/Henrik Dagel, Director Special Operations

Mötesanteckningar från Intressentdialog kring Swedfunds Integrerade Redovisning 2016

I september bjöd vi in till intressentdialog, för diskussion och konstruktiv återkoppling på vår Integrerade Redovisning 2016, Agenda 2029.

Minnesanteckningarna kan laddas ner via länken Swedfund Mötesanteckningar från Intressentdialog IR16

Via denna länk finner ni PowerPoint- bilderna för den inledande presentationen, Swedfund Mötesanteckningar från Intressentdialog IR16, bilagd presentation.