Författar Arkiv

Afrikas välfärd hänger mycket på att befolkningen kan hitta ett jobb!

 

Åter efter nästan en vecka i Johannesburg, Sydafrika. Möten bl. a. med banker och finansiella institutioner som har regionkontor i Johannesburg. Att företag kan få finansiering är viktigt för expansion och därmed för att erbjuda jobb och produkter till en växande och ung befolkning. Afrika är den ”yngsta” av världens kontinenter med en medianålder på 20 år! Detta är både en möjlighet och en enorm utmaning. Afrikas välfärd hänger mycket på att befolkningen kan hitta ett jobb. Här kommer Swedfund och andra investerare in. Vi träffade ett företag med verksamhet i Zimbabwe. Ett land med stora svårigheter för företagande. Treger Holding har dock kämpat på som ett familjeägt företag i över 100 år. De sysselsätter 3 500 arbetare och producerar allt från byggmaterial till emaljerade kokkärl till priser som är överkomliga även för de allra fattigaste. Emaljerade kärl kan diskas med sand i flodbädden och mat kan värmas i dem över en öppen eld. Nu står några av dem hemma hos mig i Sverige och påminner om hur viktigt det är med långsiktiga och ansvarstagande ägare för att företag ska överleva och utvecklas och därmed erbjuda jobb och produkter för ett bättre liv.

Karin Isaksson,  Director Business Development, Swedfund

 

attachment

Skapa jobb, skapa framtid………..

Det är ju rätt fantastiskt att få jobba med något så avgörande som ”fattigdomsbekämpning genom hållbart företagande”.

Jo, visst kan man uttrycka det något mer känslomässigt med tanke på att  uppdraget de facto skapar resultat som till slut landar i människors möjligheter att leva rimliga liv. Tack vare att goda arbetstillfällen skapas kan vi på sikt avläsa framsteg på individnivå. I vardagen. I ofta komplicerade miljöer.

T.ex. i Afrika som hungrar efter kloka jobbskapande investeringar. Men det finns en stor okunskap och osäkerhet avseende att investera i delar av den miljön. Och utifrån just det kunskapssuget känns det oerhört tilltalande att arbeta för en verksamhet som oomtvistat är experter på investeringar i bl.a. Afrika.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

SVT tog upp sjukhusinvestering i Erbil, Irak.

Idag genomförde Hanna Eklund, SVT, Tvärsnytt en intervju med oss angående en av många investeringar. Sjukhuset i Erbil var ämnet men utgångspunkten för intresset var att en av de övriga  investerarna tidigare i höst misstänkts för brott. Dock ledde detta ej till åtal!

Vi, dvs undertecknad och Lena Algerin, Senior Investment Manager, svarade öppet på frågor om sjukhuset och investeringen och det stod klart att journalisten kanske inte helt förstått vårt uppdrag och arbetssätt. Med förhoppning om att vi lyckats beskriva detta bättre i samtalet ser vi nu fram mot det eventuella inslaget.

 Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

Transparens, ett centralt tema när UN PRI:s nätverk av investerare möts

Den här veckan samlas drygt 400 representanter för UN PRI:s nätverk av investerare. Alla har liksom Swedfund attesterat sex principer om ansvarsfulla investeringar. Konferensen äger rum veckan efter att IPCC släppte sin rapport om klimatförändringarna, varför investerarnas ansvar i denna fråga ligger högt på agendan. Bland andra frågor på konferensens agenda är hur man kan bekämpa korruption och självklart handlar flera seminarier om de afrikanska tillväxtländerna och behovet av långsiktigt riskkapital. Transparens är ett centralt tema och i syfte att förbättra investerarnas externa information är nu PRI:s redovisningsramverk på plats och utgör obligatorium för alla investerare som attesterat UN PRI. Swedfunds första PRI-rapport kommer att presenteras på vår hemsida före utgången av mars 2014.

Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs

Swedfund möter delegation med CSR-ansvariga från Kinas största företag

Torsdagen den 26 oktober medverkade Swedfund International AB vid en mottagning på Scandic Grand Central Hotel i Stockholm med 25 personer från Kina som Svenska Institutet arrangerade. Den kinesiska delegationen, inbjuden av UD, bestod av CSR-ansvariga vid Kinas största företag, från gruvor till järnvägsbolag och stålverk mm. En arbetade på ett företag med 2 miljoner anställda, övriga kom från företag som ”enbart” hade några hundra tusen anställda var. De har varit i Sverige en vecka och träffat företrädare för stora svenska företag för att lära sig hur vi arbetar med ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. Alla var mycket nöjda med vistelsen i Sverige och imponerade av vilken fin miljö vi har, såväl inom företagen som i utemiljön.

Nils Marcks v Würtemberg, Senior Loan Manager, Swedpartnership