Författar Arkiv

Helgens tragiska händelser i Nairobi

Helgens händelser i ett köpcentrum i Nairobi förskräcker.

Medarbetarna på Swedfunds kontor i Nairobi arbetar som vanligt även om det naturligtvis vilar en tung stämning över staden. Beträffande våra portföljbolag så är en person från Deacons skottskadad och förd till sjukhus.

Våra tankar går till dem som så brutalt drabbats av besinningslöst våld.

Men låt oss ändå inte glömma att Afrika är en världsdel som utvecklas snabbt och till stor del positivt.

De positiva bilderna är så många, som jag även i skuggan av en sådan här fruktansvärd händelse, ändå hänger upp mitt hopp på.

Anna Ryott VD, Swedfund 

Tillväxt Afrika

Bilagan Tillväxt Afrika följde med Dagens Industri i måndags, den 23 september. Bland flera intressanta porträtt och artiklar ger Swedfunds VD Anna Ryott sin bild av dagens Afrika.

Man kan även läsa om ett av våra portföljbolag, detajhandelskedjan Deacons och hur dess VD Muchiri Wahome ser på bolagets utveckling sedan Swedfund blev delägare år 2003.

Bilagan kan läsas här: http://np.netpublicator.com/netpublication/n59007794

Sierra Leone – Climbing Out of Poverty

Swedfunds uppdrag är att verka i världens allra svåraste miljöer där den ekonomiska såväl som den politiska, sociala och miljömässiga risken är stor. Sierra Leone är ett land som fortfarande är starkt präglat av det inbördeskrig som pågick 1991 – 2002. Ungdomsarbetslösheten är 60 procent och bland den högsta i Västafrika.

2011 investerade Swedfund tillsammans med sju andra utvecklingsfinansiärer i Addax Bioenergy, ett integrerat jordbruks- och bioenergiprojekt som omfattar utveckling av sockerrörsfält, etablering av ett etanolraffinaderi och ett biokraftverk för elektricitet. El är en förutsättning för att överhuvudtaget nå utvecklingsresultat i Sierra Leone och genom Addax Bioenergy kommer förnybar energi att produceras till nytta för landet.

Sierra Leones regering anger i sin utvecklingsstrategi att man vill satsa på investeringar i jordbrukssektorn med förädling av lokala råvaror som skapar sysselsättning samt produktion av förnybar energi. Syftet med investeringen i Addax Bioenergy är att bidra till denna utvecklingsprocess.

Idag har Addax Bioenergy skapat 2 100 arbetstillfällen, trots att projektet fortfarande befinner sig i en uppstartsfas. Det är många som har förväntningar på ett bättre liv, men förändringar tar tid att genomföra. Addax Bioenergy jobbar hårt för att driva projektet i ett ömsesidigt samarbete med landet, lokalbefolkningen och omgivande miljö. Swedfund stödjer Addax Bioenergy i detta arbete.

I filmen Sierra Leone – Climbing Out of Poverty möter ni tre personer som lever på landsbygden i Sierra Leone, lyssna till deras historia.

Action Aid kritiserar Addax Bioenergy

Action Aid, UK kritiserar i en rapport publicerad under september, Addax Bioenergy i Sierra Leone. Ett projekt och en investering där bland andra Swedfund är aktiv som investerare och delägare. Swedfund har inte formulerat något uttalande men hänvisar till det öppna brev Addax formulerat till Action Aid. Öppet brev till Action Aid

Action Aids rapport, Broken Promises, kan läsas här.

 

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund