Författar Arkiv

Investeringar via fonder. Riskfyllt, bra eller dåligt?

I vissa sammanhang investerar Swedfund via fonder. Detta kritiseras ibland utifrån att risk för t.ex. skatteflykt föreligger.
Men vi har ett arbetssätt och en syn på detta som enklast förklaras så här.

Bistånd med förstånd.

Swedfund investerar i företag i några av världens fattigaste länder. Korruption, penningtvätt, krig och konflikt bidrar till att skapa ett instabilt och riskfyllt investeringsklimat. Många av länderna har dessutom stora problem med skatte- och kapitalflykt.

Mot bakgrund av detta kan Swedfund inte alltid investera direkt i utvecklingsländerna, utan måste istället göra fondinvesteringar via tredje land, så kallade Offshore Financial Centers (OFC:s).

Varför offshore?

I OFC:s som till exempel Mauritius finns det som idag saknas i många afrikanska länder, nämligen fungerande domstolar, juridiska ramverk och en etablerad finansiell infrastruktur. Det gör att Swedfunds investeringar hamnar i goda händer, förvaltas effektivare och ger bättre avkastning.

Fonderna investerar i sin tur i utvecklingsbara företag, som betalar skatt i sitt hemvistland. När fonden efter några år bidragit till att skapa arbetstillfällen och tillväxt säljer fonden sin andel. Swedfunds del av vinsten beskattas i Sverige och återinvesteras i nya företag, främst i Afrika.

Efterlängtad utveckling

Vår förhoppning är att fler afrikanska länder får ordning på sina skattelagstiftningar och finansiella system. Först då kan och vågar vi öka andelen direktinvesteringar. Och utvecklingen går åt rätt håll, inte minst tack vare en kontinuerlig dialog mellan utvecklingsländerna och OECD/Global Forum, som bidrar med kunskap om finansiell struktur och transparens, demokrati, affärsetik och annat som är självklart i vår del av världen.

Vi välkomnar en saklig och nyanserad debatt som hjälper till att skynda på denna efterlängtade utveckling.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

 

 

 

Dr Fikru Maru fängslad sen 4 månader i Etiopien.

Dr Fikru Maru, grundare av ACH, Addis Cardio Thoracic Hospital, fängslades i Etiopien i mitten av maj. Detta skedde i samband med att en rad personer greps, såväl myndighetspersoner som affärsmän. Ingen tydlig formulering av vad Dr Maru misstänks för har framkommit utan det har beskrivits i mer allmänna ordalag såsom ekonomiskt brott och/eller mutbrott. Dr Fikru är svensk medborgare.

Dr Fikru Maru har byggt upp ett väl fungerade sjukhus i Addis Abeba. Sjukhuset är det första av sitt slag i Etiopien, öppenvård för hjärt- och kärlsjukdomar i Addis Abeba. Swedfund har varit engagerat i etableringen av sjukhuset och är delägare.

Åklagaren har gång på gång lyckats beveka domstolen att skjuta datum framför sig avs när bevis och åtalets egentliga rubricering ska presenteras. Den senaste informationen är att åklagaren fått tid fram till den 20 oktober för att förbereda sina åtal mot alla 77 inblandade.

Fram t.o.m. juli har vi fått informationen att sjukhusets verksamhet trots personberoende ändå fungerat tillfredställande även om svårigheter funnits med vissa nödvändiga inköp av medicin. Utifrån den senaste informationen har vi nu blivit varse att läget är prekärt och att flera personer avlidit p.g.a. utebliven behandling och fler personer är i riskzonen.

Ett 20-tal svenska medier lyfte sakligt frågan i mitten av augusti.

Swedfund agerar nu via flera olika kanaler för att säkerställa sjukhusets verksamhet och med att bistå Dr Fikru.

Tidningen OmVärlden skriver om situationen i Etiopien i sitt senaste nummer, Svidande kritik mot biståndsgivarna i Etiopien.

Kai Sundström, Kommunikationschef, Swedfund

 

Helgens tragiska händelser i Nairobi

Helgens händelser i ett köpcentrum i Nairobi förskräcker.

Medarbetarna på Swedfunds kontor i Nairobi arbetar som vanligt även om det naturligtvis vilar en tung stämning över staden. Beträffande våra portföljbolag så är en person från Deacons skottskadad och förd till sjukhus.

Våra tankar går till dem som så brutalt drabbats av besinningslöst våld.

Men låt oss ändå inte glömma att Afrika är en världsdel som utvecklas snabbt och till stor del positivt.

De positiva bilderna är så många, som jag även i skuggan av en sådan här fruktansvärd händelse, ändå hänger upp mitt hopp på.

Anna Ryott VD, Swedfund 

Tillväxt Afrika

Bilagan Tillväxt Afrika följde med Dagens Industri i måndags, den 23 september. Bland flera intressanta porträtt och artiklar ger Swedfunds VD Anna Ryott sin bild av dagens Afrika.

Man kan även läsa om ett av våra portföljbolag, detajhandelskedjan Deacons och hur dess VD Muchiri Wahome ser på bolagets utveckling sedan Swedfund blev delägare år 2003.

Bilagan kan läsas här: http://np.netpublicator.com/netpublication/n59007794

Sierra Leone – Climbing Out of Poverty

Swedfunds uppdrag är att verka i världens allra svåraste miljöer där den ekonomiska såväl som den politiska, sociala och miljömässiga risken är stor. Sierra Leone är ett land som fortfarande är starkt präglat av det inbördeskrig som pågick 1991 – 2002. Ungdomsarbetslösheten är 60 procent och bland den högsta i Västafrika.

2011 investerade Swedfund tillsammans med sju andra utvecklingsfinansiärer i Addax Bioenergy, ett integrerat jordbruks- och bioenergiprojekt som omfattar utveckling av sockerrörsfält, etablering av ett etanolraffinaderi och ett biokraftverk för elektricitet. El är en förutsättning för att överhuvudtaget nå utvecklingsresultat i Sierra Leone och genom Addax Bioenergy kommer förnybar energi att produceras till nytta för landet.

Sierra Leones regering anger i sin utvecklingsstrategi att man vill satsa på investeringar i jordbrukssektorn med förädling av lokala råvaror som skapar sysselsättning samt produktion av förnybar energi. Syftet med investeringen i Addax Bioenergy är att bidra till denna utvecklingsprocess.

Idag har Addax Bioenergy skapat 2 100 arbetstillfällen, trots att projektet fortfarande befinner sig i en uppstartsfas. Det är många som har förväntningar på ett bättre liv, men förändringar tar tid att genomföra. Addax Bioenergy jobbar hårt för att driva projektet i ett ömsesidigt samarbete med landet, lokalbefolkningen och omgivande miljö. Swedfund stödjer Addax Bioenergy i detta arbete.

I filmen Sierra Leone – Climbing Out of Poverty möter ni tre personer som lever på landsbygden i Sierra Leone, lyssna till deras historia.