Dr Fikru fängslad i mer än 3 år utan rättegång . SvD uppmärksammar!

http://www.svd.se/fangslade-hjartlakaren-befinner-mig-i-ett-totalt-morker/om/fangslade-svenske-lakarenDr Fikru fängslad i mer än 3 å¨r

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

*