Swedfund ökade sin investeringsnivå och bidrog till fler hållbara jobb.

Swedfunds ”bokslutskommuniké innehåller intressant läsning. T.ex att antalet anställda i portföljbolagen är ca 100.000!

Läs mer: http://www.swedfund.se/?artikel=swedfund-okade-sin-investeringsniva-och-bidrog-till-fler-hallbara-jobb

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

*